slider

ราคา

2,700 1,900

บาท

โดย ปิยวัช

เรียนได้

60

วัน

ได้รับสิทธิ์

27 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

31

บทเรียน

ความยาว VDO

15 ชั่วโมง 15 นาที

MO52B บท ความน่าจะเป็น เนื้อหาละเอียด


สอนติวเนื้อหาคณิต บท ความน่าจะเป็น อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนติวเนื้อหาคณิต บท ความน่าจะเป็น (คณิตเพิ่มเติม)อย่างละเอียด สอนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนย่อยระหว่างเทอม เตรียมสอบกลางภาค - ปลายภาค เพื่อความรู้ และเกรดที่ดีขึ้น 

เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.5 สายวิทย์คณิต และศิลป์คำนวน ที่ต้องการความรู้ความเข้าในเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทำข้อสอบได้ดวยตัวเอง

หากน้องต้องการให้มีความรู้ มีคะแนนและเกรดที่ดีขึ้น 
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อน้องครับ

บทที่2 การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | Permutation and Probability


เวลา(นาที)

1

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 2 30.00 นาที  

3

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 3 30.00 นาที  

4

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 4 30.00 นาที  

5

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 5 23.59 นาที  

6

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 6 30.00 นาที  

7

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 7 30.00 นาที  

8

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 8 30.00 นาที  

9

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 9 25.07 นาที  

10

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 10 30.00 นาที  

11

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 11 30.00 นาที  

12

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 12 16.19 นาที  

13

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 13 30.00 นาที  

14

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 14 30.00 นาที  

15

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 15 30.00 นาที  

16

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 16 30.00 นาที  

17

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 18 30.00 นาที  

18

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 19 30.00 นาที  

19

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 20 11.51 นาที  

20

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 21 34.13 นาที  

21

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 22 30.00 นาที  

22

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 23 22.22 นาที  

23

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 24 38.49 นาที  

24

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 25 30.00 นาที  

25

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 26 30.00 นาที  

26

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 27 30.00 นาที  

27

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 28 30.00 นาที  

28

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 29 41.14 นาที  

29

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 30 30.00 นาที  

30

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 31 30.00 นาที  

31

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 32 41.54 นาที  
2. Probability M.5-2.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เป็นคอร์สที่ดีคับ แต่เนื้อหาการสอนมีไม่คบ ติดต่อกับทีมงานยากมาก เลยให้3 ดาว
    ธัญญวัฒน์ สุรทศพร

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย