slider

ราคา

5,700 3,900

บาท

โดย ปิยวัช

เรียนได้

180

วัน

ได้รับสิทธิ์

45 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

49

บทเรียน

ความยาว VDO

24 ชั่วโมง 41 นาที

MO52 ติวเนื้อหา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบทแบบละเอียด


ติวเนื้อหาคณิต ม.5 เทอม 2 อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?
น้องๆทีเรียนอยู่ม.5 เทอม 2 (หรือกำลังจะขึ้น ม.5 เทอม 2) สายวิทย์ | ศิลป์คำนวน ที่อยากเตรียมตัว เรียนเนื้อหาล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้มีความรู้ที่ครบมากๆ เรียนทันครูที่โรงเรียน สอบเก็บคะแนนย่อยได้ทุกครั้ง สอบกลางภาค ปลายภาคได้เต็ม

จะได้อะไรจากการเรียนคอร์สนี้
สอนเนื้อหาพื้นฐานใหม่ทั้งหมด พร้อมฝึกทำข้อสอบระดับง่าย-กลาง ด้วยวิธีอธิบายในแบบฉบับของพี่แมคเอง เอกสารและแบบฝึกหัดเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย

บท จำนวนเชิงซ้อน


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 1 | หน่วยจินตภาพ | Part 1 30.00 นาที  

2

ครั้งที่ 1 | หน่วยจินตภาพ | Part 2 30.00 นาที  

3

ครั้งที่ 1 | หน่วยจินตภาพ | Part 3 41.05 นาที  

4

ครั้งที่ 1 | หน่วยจินตภาพ | Part 4 30.02 นาที  

5

ครั้งที่ 1 | หน่วยจินตภาพ | Part 5 30.02 นาที  

6

ครั้งที่ 1 | หน่วยจินตภาพ | Part 6 23.13 นาที  

7

ครั้งที่ 2 | คุณสมบัติ | Part 1 30.00 นาที  

8

ครั้งที่ 2 | คุณสมบัติ | Part 2 30.00 นาที  

9

ครั้งที่ 2 | คุณสมบัติ | Part 3 45.35 นาที  

10

ครั้งที่ 3 | ระบบพิกัดเชิงขั้ว | Part 1 30.00 นาที  

11

ครั้งที่ 3 | ระบบพิกัดเชิงขั้ว | Part 2 30.00 นาที  

12

ครั้งที่ 3 | ระบบพิกัดเชิงขั้ว | Part 3 30.00 นาที  

13

ครั้งที่ 3 | ระบบพิกัดเชิงขั้ว | Part 4 42.13 นาที  

14

ครั้งที่ 4 | สมการพหุนาม | Part 1 30.00 นาที  

15

ครั้งที่ 4 | สมการพหุนาม | Part 2 30.00 นาที  

16

ครั้งที่ 4 | สมการพหุนาม | Part 3 30.00 นาที  

17

ครั้งที่ 4 | สมการพหุนาม | Part 4 29.18 นาที  

18

ครั้งที่ 4 | สมการพหุนาม | Part 5 24.12 นาที  

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น


เวลา(นาที)

1

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 2 30.00 นาที  

3

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 3 30.00 นาที  

4

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 4 30.00 นาที  

5

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 5 23.59 นาที  

6

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 6 30.00 นาที  

7

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 7 30.00 นาที  

8

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 8 30.00 นาที  

9

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 9 25.07 นาที  

10

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 10 30.00 นาที  

11

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 11 30.00 นาที  

12

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 12 16.19 นาที  

13

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 13 30.00 นาที  

14

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 14 30.00 นาที  

15

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 15 30.00 นาที  

16

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 16 30.00 นาที  

17

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 18 30.00 นาที  

18

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 19 30.00 นาที  

19

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 20 11.51 นาที  

20

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 21 34.13 นาที  

21

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 22 30.00 นาที  

22

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 23 22.22 นาที  

23

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 24 38.49 นาที  

24

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 25 30.00 นาที  

25

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 26 30.00 นาที  

26

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 27 30.00 นาที  

27

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 28 30.00 นาที  

28

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 29 41.14 นาที  

29

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 30 30.00 นาที  

30

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 31 30.00 นาที  

31

บท การเรียงสับเปลี่ยน และ ความน่าจะเป็น | part 32 41.54 นาที  
2. Probability M.5-2.pdf
1. Complex M.5-2.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย