slider

ราคา

7,500 5,300

บาท

โดย สุชญา

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

90 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

115

บทเรียน

ความยาว VDO

58 ชั่วโมง 48 นาที

BO11 คอร์สชีววิทยา TCAS


คอร์สเน้นเนื้อหาชีววิทยาทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวสอบ PAT2 และวิชาสามัญ

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆทุกคนที่ต้องใช้ความรู้ชีววิทยาในการสอบ PAT2 และวิชาสามัญ ซึ่งเนื้อหาที่สอนจะครบทั้ง ม.4 ม.5 และม.6 แบบไม่ข้ามซักหัวข้อ จัดเป็นคอร์สที่สมบูรณ์มากที่สุดเลยค่ะ

โดยภายในคอร์ส นอกจากเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้ว น้องจะได้ฝึกทำข้อสอบที่พี่ได้คัดเลือกมา มีทั้งแนว PAT2 , วิชาสามัญ , ข้อสอบรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย และข้อสอบแข่งขันต่างๆ เพื่อฝึกน้องใช้ความรู้ วิเคราะห์โจทย์ในรูปแบบต่างๆ ก่อนลงสนามสอบจริงค่ะ

หวังว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์สูงสุดกับคอร์สนี้นะคะ ^^

ครั้งที่ 1 พืช


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 28.32 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

5

Part 5 30.00 นาที  

6

Part 6 30.00 นาที  

7

Part 7 42.24 นาที  

ครั้งที่ 2 พืช


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 31.00 นาที  

ครั้งที่ 3 พืช


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 39.21 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

5

Part 5 37.52 นาที  

ครั้งที่ 4 พืช


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 30.48 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

5

Part 5 30.00 นาที  

6

Part 6 13.56 นาที  

ครั้งที่ 5 พืช


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 44.21 นาที  

4

Part 4 23.04 นาที  

ครั้งที่ 6 พืช + พันธุกรรม


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 40.25 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

5

Part 5 30.00 นาที  

6

Part 6 46.41 นาที  

ครั้งที่ 7 พันธุกรรม


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 35.59 นาที  

5

part 5 30.00 นาที  

6

part 6 39.20 นาที  

ครั้งที่ 8 พันธุกรรม + พันธุศาสตร์โมเลกุล


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 32.37 นาที  

4

part 4 30.00 นาที  

5

part 5 24.14 นาที  

ครั้งที่ 9 พันธุศาสตร์โมเลกุล


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 38.44 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 41.37 นาที  

ครั้งที่ 10 พันธุศาสตร์โมเลกุล + พันธุวิศวกรรม


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 27.47 นาที  

5

Part 5 30.00 นาที  

6

Part 6 21.06 นาที  

ครั้งที่ 11 พันธุวิศวกรรม


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 38.30 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

5

Part 5 43.55 นาที  

ครั้งที่ 12 พันธุวิศวกรรม + วิวัฒนาการ + ระบบนิเวศ


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 27.01 นาที  

5

Part 5 30.00 นาที  

6

Part 6 31.49 นาที  

ครั้งที่ 13 ระบบนิเวศ + ประชากร + ร่างกาย


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 24.48 นาที  

5

Part 5 30.00 นาที  

6

Part 6 31.59 นาที  

ครั้งที่ 14 ร่างกาย


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 33.27 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

5

Part 5 30.00 นาที  

6

Part 6 18.15 นาที  

ครั้งที่ 15 ร่างกาย


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 19.55 นาที  

ครั้งที่ 16 ร่างกาย


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

5

Part 5 21.16 นาที  

ครั้งที่ 17 ร่างกาย


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 16.47 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

5

Part 5 19.08 นาที  

ครั้งที่ 18 ร่างกาย


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 31.08 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 40.32 นาที  

ครั้งที่ 19 ร่างกาย


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 21.59 นาที  

5

Part 5 17.13 นาที  

ครั้งที่ 20 ร่างกาย


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 23.52 นาที  

4

Part 4 30.00 นาที  

ครั้งที่ 21 ร่างกาย + กระบวนการวิทย์


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 30.00 นาที  

3

Part 3 18.24 นาที  

4

Part 4 36.13 นาที  

5

Part 5 27.29 นาที  

ครั้งที่ 22 กระบวนการวิทย์ + เซลล์


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.00 นาที  

2

Part 2 44.40 นาที  

3

Part 3 30.00 นาที  

4

Part 4 43.41 นาที  

ครั้งที่ 23 เซลล์ + การลำเลียงสาร


เวลา(นาที)

1

Part 1 33.59 นาที  

2

Part 2 49.02 นาที  

3

Part 3 43.41 นาที  
BL11 Bio TCAS Vol. 2.pdf
BL11 Bio TCAS Vol. 3.pdf
BL11 Bio TCAS Vol. 1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย