slider

ราคา

4,000 3,500

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

66 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

28

บทเรียน

ความยาว VDO

44 ชั่วโมง 49 นาที

PL6FC คอร์สฟิสิกส์ เนื้อหา ม.6 ทั้งปี รวมทุกบท


เรียนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 ทั้งสองเทอม หลักสูตร สสวท. อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

- สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 ทั้งปี ตรงตามหลักสูตร สสวท.
- เริ่มปูเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกเนื้อหาทั้งบทอย่างละเอียด ไปจนถึงสอบระดับแข่งขัน
- เสริมด้วยเทคนิคที่ใช้ในการสอบ จากพี่ ๆ ติวเตอร์ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
- มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำเพิ่มเติมหลังจากเรียนจบบทเรียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- น้อง ๆที่เรียนอยู่ม.6 (หรือกำลังจะขึ้น ม.6) สายวิทย์
- น้อง ๆ ที่อยากเตรียมตัว เรียนเนื้อหาล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้มีความรู้ที่ครบมากๆ เรียนทันครูที่โรงเรียน สอบเก็บคะแนนย่อยได้ทุกครั้ง สอบกลางภาค ปลายภาคได้เต็ม
- น้อง ๆ ที่อยากเห็นแนวข้อสอบแข่งขัน จากหลาย ๆ สนามสอบ

บท แม่เหล็กและไฟฟ้า


เวลา(นาที)

1

สนามแม่เหล็ก EP.1 1:17:24 นาที  

2

แรงแม่เหล็ก EP.1 1:25:44 นาที  

3

แรงแม่เหล็ก EP.2 50:35 นาที  

4

อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ EP.1 1:28:53 นาที  

5

อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ EP.2 40:40 นาที  

6

หม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้ากระแสสลับ EP.1 (จบ) 2:03:05 นาที  

บท ของแข็งและของไหล


เวลา(นาที)

1

ความดัน | EP.1 2:00:38 นาที  

2

แรงดัน | EP.2 2:03:24 นาที  

3

เครื่องมือวัดความดัน | EP.3 2:03:17 นาที  

4

กฎของปาสคาล | EP.4 1:58:07 นาที  

5

แรงลอยตัว | EP.5 1:54:06 นาที  

6

แรงตึงผิวและแรงหนืด | EP.6 1:44:01 นาที  

7

พลศาสตร์ของของไหล | EP.7 1:37:06 นาที  

8

พลศาสตร์ของของไหล | EP.8 1:48:31 นาที  

บท ความร้อนและแก๊ส


เวลา(นาที)

1

ความร้อน | EP.1 1:42:54 นาที  

2

ความร้อน | EP.2 2:27:48 นาที  

3

กฎของแก๊ส | EP.3 2:26:46 นาที  

4

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส | EP.4 1:44:35 นาที  

5

กฏข้อที่1เทอร์โมไดนามิกส์ | EP.5 2:28:10 นาที  

บท คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เวลา(นาที)

1

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 40:54 นาที  

2

สเปกตรัม 39:44 นาที  

3

โพลาไรเซชั่น 30:11 นาที  

บท ฟิสิกส์อะตอม


เวลา(นาที)

1

ประวัติศาสตร์การค้นพบอะตอม 1:28:50 นาที  

2

แบบจำลองอะตอมของโบร์ 1:34:03 นาที  

3

โฟโตอิเล็กทริก 1:24:43 นาที  

4

ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค (จบ) 1:33:48 นาที  

บท ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค


เวลา(นาที)

1

นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี 1:38:40 นาที  

2

การสลายตัว 1:32:24 นาที  
PO61A.แม่เหล็กไฟฟ้า คอร์สเนื้อหา.pdf
PO61B.ความร้อนและแก๊ส คอร์สเนื้อหา.pdf
PO61C.ของแข็งและของไหล คอร์สเนื้อหา.pdf
ฟิสิกส์ม.6เทอม2.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย