slider

ราคา

30,000 บาท

โดยภราไดย พันธุ์พานิช

เรียนได้

180

วัน

ได้รับสิทธิ์

36 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

50

บทเรียน

ความยาว VDO

23 ชั่วโมง 56 นาที

PL401 คอร์สฟิสิกส์ เนื้อหา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท


เรียนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 หลักสูตร สสวท. อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

- สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตร สสวท.
- เริ่มปูเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกเนื้อหาทั้งบทอย่างละเอียด ไปจนถึงสอบระดับแข่งขัน
- เสริมด้วยเทคนิคที่ใช้ในการสอบ จากพี่ ๆ ติวเตอร์ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
- มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำเพิ่มเติมหลังจากเรียนจบบทเรียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- น้อง ๆที่เรียนอยู่ม.4 (หรือกำลังจะขึ้น ม.4) สายวิทย์
- น้อง ๆ ที่อยากเตรียมตัว เรียนเนื้อหาล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้มีความรู้ที่ครบมากๆ เรียนทันครูที่โรงเรียน สอบเก็บคะแนนย่อยได้ทุกครั้ง สอบกลางภาค ปลายภาคได้เต็ม
- น้อง ๆ ที่อยากเห็นแนวข้อสอบแข่งขัน จากหลาย ๆ สนามสอบ

บท ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์


เวลา(นาที)

1

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.2 FREE 30:24 นาที  

3

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.3 30:00 นาที  

4

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.4 22:41 นาที  

5

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.5 30:00 นาที  

6

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.6 30:00 นาที  

7

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.7 30:00 นาที  

8

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.8 22:10 นาที  

9

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.9 30:00 นาที  

10

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.10 30:00 นาที  

11

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ EP.11 (จบ) 26:01 นาที  

บท การเคลื่อนที่แนวตรง


เวลา(นาที)

1

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.1 30:00 นาที  

2

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.2 30:00 นาที  

3

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.3 30:00 นาที  

4

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.4 34:51 นาที  

5

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.5 30:00 นาที  

6

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.6 30:00 นาที  

7

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.7 30:00 นาที  

8

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.8 15:16 นาที  

9

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.9 30:00 นาที  

10

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.10 30:00 นาที  

11

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.11 30:00 นาที  

12

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.12 22:43 นาที  

13

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.13 30:00 นาที  

14

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.14 30:00 นาที  

15

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.15 30:00 นาที  

16

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.16 21:09 นาที  

17

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.17 30:00 นาที  

18

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.18 30:00 นาที  

19

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.19 30:00 นาที  

20

การเคลื่อนที่แนวตรง EP.20 (จบ) 17:34 นาที  

บท แรง และกฎการเคลื่อนที่


เวลา(นาที)

1

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.1 30:00 นาที  

2

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.2 30:00 นาที  

3

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.3 30:00 นาที  

4

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.4 29:39 นาที  

5

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.5 30:00 นาที  

6

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.6 30:00 นาที  

7

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.7 30:00 นาที  

8

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.8 27:23 นาที  

9

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.9 30:00 นาที  

10

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.10 30:00 นาที  

11

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.11 30:00 นาที  

12

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.12 24:29 นาที  

13

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.13 30:00 นาที  

14

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.14 30:00 นาที  

15

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.15 30:00 นาที  

16

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.16 37:53 นาที  

17

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.17 30:00 นาที  

18

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.18 30:00 นาที  

19

แรง และกฎการเคลื่อนที่ EP.19 (จบ) 23:50 นาที  
PO41A ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์.pdf
PO41B การเคลื่อนที่แนวตรง.pdf
PO41C กฎการเคลื่อนที่.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย