slider

ราคา

30,000 บาท

โดยปิยวัช จงสุทธิ์จิตต์

เรียนได้

60

วัน

ได้รับสิทธิ์

34 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

14

บทเรียน

ความยาว VDO

19 ชั่วโมง 48 นาที

MLU14 บท แคลคูลัส เนื้อหาละเอียด


สอนติวเนื้อหาคณิต บท แคลคูลัส อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนติวเนื้อหาคณิต บท แคลคูลัส (คณิตเพิ่มเติม)อย่างละเอียด สอนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนย่อยระหว่างเทอม เตรียมสอบกลางภาค - ปลายภาค เพื่อความรู้ และเกรดที่ดีขึ้น 

เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต และศิลป์คำนวน ที่ต้องการความรู้ความเข้าในเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทำข้อสอบได้ดวยตัวเอง

หากน้องต้องการให้มีความรู้ มีคะแนนและเกรดที่ดีขึ้น 
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อน้องครับ

บท แคลคูลัส


เวลา(นาที)

1

ลิมิตและความต่อเนื่อง | EP.1 1:50:22 นาที  

2

ลิมิตและความต่อเนื่อง | EP.2 2:08:06 นาที  

3

อนุพันธ์ | EP.3 2:00:48 นาที  

4

อนุพันธ์ | EP.4 1:54:37 นาที  

5

ความชันของเส้นโค้ง | EP.5 1:16:47 นาที  

6

ประยุกต์อนุพันธ์ | EP.6 2:06:51 นาที  

7

ประยุกต์อนุพันธ์ | EP.7 54:10 นาที  

8

โจทย์นิทาน l EP.8 1:45:31 นาที  

9

ปริพันธ์ l EP.9 58:19 นาที  

10

ปริพันธ์ l EP.10 1:01:27 นาที  

11

ปริพันธ์จำกัดเขต | EP.11 1:01:27 นาที  

12

พื้นที่ใต้เส้นโค้ง | EP.12 19:27 นาที  

13

พื้นที่ใต้เส้นโค้ง | EP.13 1:23:52 นาที  

14

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | EP.14 1:07:07 นาที  
เอกสารประกอบการเรียน
Calculus M6.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย