slider

ราคา

1,800 1,500

บาท

โดย กันตภณ

เรียนได้

60

วัน

ได้รับสิทธิ์

7 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

11

บทเรียน

ความยาว VDO

4 ชั่วโมง 30 นาที

CLU13 บท พอลิเมอร์ เนื้อหาละเอียด


สอนติวเนื้อหาเคมี บท พอลิเมอร์ อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนติวเนื้อหาเคมี บท พอลิเมอร์ อย่างละเอียด สอนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนย่อยระหว่างเทอม เตรียมสอบกลางภาค - ปลายภาค เพื่อความรู้ และเกรดที่ดีขึ้น 

เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต ที่ต้องการความรู้ความเข้าในเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทำข้อสอบได้ดวยตัวเอง

หากน้องต้องการให้มีความรู้ มีคะแนนและเกรดที่ดีขึ้น 
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อน้องครับ

บท พอลิเมอร์


เวลา(นาที)

1

พอลิเมอร์ EP.1 13:51 นาที  

2

มอนอเมอร์ที่ควรรู้จัก EP.1 30:47 นาที  

3

ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน EP.1 24:38 นาที  

4

ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน EP.2 21:04 นาที  

5

ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน EP.3 27:47 นาที  

6

ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน EP.4 34:58 นาที  

7

ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน EP.5 29:25 นาที  

8

โครงสร้างของพอลิเมอร์ EP.1 25:40 นาที  

9

การปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ EP.1 11:50 นาที  

10

พอลิเมอร์นำไฟฟ้า และการแก้ปัญหาขยะ EP.1 19:43 นาที  

11

โจทย์โครงสร้างและการปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ EP.1 (จบ) 30:36 นาที  
บท พอลิเมอร์.pdf
ชีทเพิ่มเติมพอลิเมอร์.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย