slider

ราคา

30,000 บาท

โดยกันตภณ มณีรจนา

เรียนได้

60

วัน

ได้รับสิทธิ์

20 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

25

บทเรียน

ความยาว VDO

12 ชั่วโมง 33 นาที

CLU10 บท กรด–เบส เนื้อหาละเอียด


สอนติวเนื้อหาเคมี บท กรด-เบส อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนติวเนื้อหาเคมี บท กรด-เบส อย่างละเอียด สอนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนย่อยระหว่างเทอม เตรียมสอบกลางภาค - ปลายภาค เพื่อความรู้ และเกรดที่ดีขึ้น 

เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.5 สายวิทย์คณิต ที่ต้องการความรู้ความเข้าในเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทำข้อสอบได้ดวยตัวเอง

หากน้องต้องการให้มีความรู้ มีคะแนนและเกรดที่ดีขึ้น 
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อน้องครับ

บท กรด-เบส


เวลา(นาที)

1

ทฤษฏีกรด-เบส EP.1 30:00 นาที  

2

ทฤษฏีกรด-เบส EP.2 30:00 นาที  

3

ทฤษฏีกรด-เบส EP.3 43:08 นาที  

4

ทฤษฏีกรด-เบส EP.4 30:00 นาที  

5

ทฤษฏีกรด-เบส EP.5 30:00 นาที  

6

ชนิดของกรด-เบส EP.1 30:00 นาที  

7

ชนิดของกรด-เบส EP.2 30:00 นาที  

8

ชนิดของกรด-เบส EP.3 19:10 นาที  

9

การหาค่า pH EP.1 30:00 นาที  

10

การหาค่า pH EP.2 30:00 นาที  

11

การหาค่า pH EP.3 33:27 นาที  

12

ปฏิกิริยากรด-เบส EP.1 30:00 นาที  

13

ปฏิกิริยากรด-เบส EP.2 30:00 นาที  

14

ปฏิกิริยากรด-เบส EP.3 30:00 นาที  

15

ปฏิกิริยากรด-เบส EP.4 42:19 นาที  

16

เกลือ และการไทเทรต EP.1 30:00 นาที  

17

เกลือ และการไทเทรต EP.2 30:00 นาที  

18

เกลือ และการไทเทรต EP.3 30:00 นาที  

19

เกลือ และการไทเทรต EP.4 30:00 นาที  

20

เกลือ และการไทเทรต EP.5 26:49 นาที  

21

บัฟเฟอร์ EP.1 30:00 นาที  

22

บัฟเฟอร์ EP.2 30:00 นาที  

23

บัฟเฟอร์ EP.3 30:00 นาที  

24

บัฟเฟอร์ EP.4 30:00 นาที  

25

บัฟเฟอร์ EP.5 (จบ) 18:40 นาที  
CO52 - 1.กรดและเบส.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย