slider

ราคา

1,300 1,000

บาท

โดย กันตภณ

เรียนได้

60

วัน

ได้รับสิทธิ์

12 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

28

บทเรียน

ความยาว VDO

8 ชั่วโมง 18 นาที

CLU07 บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส เนื้อหาละเอียด


สอนติวเนื้อหาเคมี บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนติวเนื้อหาเคมี บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส อย่างละเอียด สอนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนย่อยระหว่างเทอม เตรียมสอบกลางภาค - ปลายภาค เพื่อความรู้ และเกรดที่ดีขึ้น 

เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.5 สายวิทย์คณิต ที่ต้องการความรู้ความเข้าในเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทำข้อสอบได้ดวยตัวเอง

หากน้องต้องการให้มีความรู้ มีคะแนนและเกรดที่ดีขึ้น 
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อน้องครับ

บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส


เวลา(นาที)

1

สถานะของสาร EP.1 11:06 นาที  

2

ความดันของแก๊ส EP.1 12:47 นาที  

3

ความดันแก๊ส EP.2 24:06 นาที  

4

พื้นฐานคณิต เรื่องการแปรผัน EP.1 8:25 นาที  

5

กฏของบอยล์ EP.1 12:20 นาที  

6

กฏของชาร์ล EP.1 14:31 นาที  

7

กฏของเกย์-ลูสแซก EP.1 7:49 นาที  

8

กฏรวมแก๊ส EP.1 15:23 นาที  

9

กฏของอาโวกาโดร EP.1 6:11 นาที  

10

โจทย์กฏของแก๊ส EP.1 16:57 นาที  

11

โจทย์กฏของแก๊ส EP.2 29:00 นาที  

12

โจทย์กฏของแก๊ส EP.3 29:58 นาที  

13

กฏของแก๊สอุดมคติ EP.1 10:36 นาที  

14

กฏของแก๊สอุดมคติ EP.2 15:26 นาที  

15

กฏของแก๊สอุดมคติ EP.3 21:55 นาที  

16

กฏของแก๊สอุดมคติ EP.4 23:35 นาที  

17

ความดันรวม เมื่อแก๊สไม่ทำปฏิกิริยากัน EP.1 12:48 นาที  

18

ความดันรวม เมื่อแก๊สไม่ทำปฏิกิริยากัน EP.2 43:12 นาที  

19

ความดันรวม เมื่อแก๊สไม่ทำปฏิกิริยากัน EP.3 12:24 นาที  

20

ความดันรวม เมื่อแกีสทำปฏิกิริยากัน EP.1 20:29 นาที  

21

ความดันรวม เมื่อแกีสทำปฏิกิริยากัน EP.2 24:26 นาที  

22

ความดันรวม เมื่อแกีสทำปฏิกิริยากัน EP.3 21:58 นาที  

23

กฏการแพร่ของแก๊ส EP.1 10:42 นาที  

24

กฏการแพร่ของแก๊ส EP.2 45:14 นาที  

25

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส EP.1 12:46 นาที  

26

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส EP.2 5:11 นาที  

27

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส EP.3 10:31 นาที  

28

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส EP.4 (จบ) 18:19 นาที  
1.Gas.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย