slider

ราคา

3,000 2,500

บาท

โดย กันตภณ

เรียนได้

240

วัน

ได้รับสิทธิ์

30 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

42

บทเรียน

ความยาว VDO

20 ชั่วโมง 31 นาที

CL402 คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท


สอนติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 อย่างละเอียด สอนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนย่อยระหว่างเทอม เตรียมสอบกลางภาค - ปลายภาค เพื่อความรู้ และเกรดที่ดีขึ้น 

เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.4 สายวิทย์คณิต ที่ต้องการความรู้ความเข้าในเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทำข้อสอบได้ดวยตัวเอง

หากน้องต้องการให้มีความรู้ มีคะแนนและเกรดที่ดีขึ้น 
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อน้องครับ

บท โมเลและสูตรเคมี


เวลา(นาที)

1

มวลอะตอม EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

มวลอะตอม EP.2 30:00 นาที  

3

มวลอะตอม EP.3 30:00 นาที  

4

มวลอะตอม EP.4 22:21 นาที  

5

โมล EP.1 30:00 นาที  

6

โมล EP.2 30:00 นาที  

7

โมล EP.3 30:00 นาที  

8

โมล EP.4 30:00 นาที  

9

โมล EP.5 26:03 นาที  

10

กฏสัดส่วนคงที่, ร้อยละโดยมวล EP.1 30:00 นาที  

11

กฏสัดส่วนคงที่, ร้อยละโดยมวล EP.2 30:02 นาที  

12

กฏสัดส่วนคงที่, ร้อยละโดยมวล EP.3 23:17 นาที  

13

สูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุล EP.4 30:00 นาที  

14

สูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุล EP.5 (จบ) 19:11 นาที  

บท สารละลาย


เวลา(นาที)

1

ความเข้มข้น EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

ความเข้มข้น EP.2 30:00 นาที  

3

ความเข้มข้น EP.3 31:23 นาที  

4

ความเข้มข้น EP.4 30:00 นาที  

5

ความเข้มข้น EP.5 16:39 นาที  

6

ความเข้มข้น EP.6 30:00 นาที  

7

ความเข้มข้น EP.7 30:00 นาที  

8

ความเข้มข้น EP.8 30:00 นาที  

9

ความเข้มข้น EP.9 19:03 นาที  

10

การเตรียมสารละลาย EP.1 30:00 นาที  

11

การเตรียมสารละลาย EP.2 30:00 นาที  

12

การเตรียมสารละลาย EP.3 20:22 นาที  

13

สมบัติคอลลิเกทีฟ EP.1 30:00 นาที  

14

สมบัติคอลลิเกทีฟ EP.2 (จบ) 19:03 นาที  

ปริมาณสัมพันธ์


เวลา(นาที)

1

การดุลสมการเคมี EP.1 30:00 นาที  

2

การดุลสมการเคมี EP.2 36:39 นาที  

3

การคำนวณสมการเคมี EP.1 30:00 นาที  

4

การคำนวณสมการเคมี EP.2 32:47 นาที  

5

การคำนวณสมการเคมี EP.3 30:02 นาที  

6

การคำนวณสมการเคมี EP.4 30:02 นาที  

7

การคำนวณสมการเคมี EP.5 45:16 นาที  

8

สารกำหนดปริมาณ EP.1 30:00 นาที  

9

สารกำหนดปริมาณ EP.2 + ร้อยละผลได้ EP.1 30:00 นาที  

10

ร้อยละผลได้ EP.2 30:00 นาที  

11

ร้อยละผลได้ EP.3 36:43 นาที  

12

สมการเคมีหลายสมการ EP.1 30:00 นาที  

13

สมการเคมีหลายสมการ EP.2 + ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส EP.1 30:00 นาที  

14

ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส EP.2 (จบ) 42:22 นาที  
บท โมลและสูตรเคมี.pdf
บท สารละลาย.pdf
บท ปริมาณสารสัมพันธ์.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย