slider

ราคา

5,000 4,000

บาท

โดย สุชญา

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

76 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

113

บทเรียน

ความยาว VDO

55 ชั่วโมง 12 นาที

BL6FC คอร์สชีววิทยา เนื้อหา ม.6 ทั้งปี รวมทุกบท


เรียนเนื้อหาชีววิทยา ม.6 ทั้งปี หลักสูตร สสวท. อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

- สอนเนื้อหาชีววิทยา ม.6 ทั้งปี ตรงตามหลักสูตร สสวท.
- เริ่มปูเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกเนื้อหาทั้งบทอย่างละเอียด ไปจนถึงสอบระดับแข่งขัน
- เสริมด้วยเทคนิคที่ใช้ในการสอบ จากพี่ ๆ ติวเตอร์ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
- มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำเพิ่มเติมหลังจากเรียนจบบทเรียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- น้อง ๆที่เรียนอยู่ม.6 (หรือกำลังจะขึ้น ม.6) สายวิทย์
- น้อง ๆ ที่อยากเตรียมตัว เรียนเนื้อหาล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้มีความรู้ที่ครบมากๆ เรียนทันครูที่โรงเรียน สอบเก็บคะแนนย่อยได้ทุกครั้ง สอบกลางภาค ปลายภาคได้เต็ม
- น้อง ๆ ที่อยากเห็นแนวข้อสอบแข่งขัน จากหลาย ๆ สนามสอบ

บท ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต


เวลา(นาที)

1

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.2 FREE 30:00 นาที  

3

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.3 FREE 30:00 นาที  

4

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.4 FREE 14:56 นาที  

5

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.5 30:00 นาที  

6

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.6 30:00 นาที  

7

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.7 37:56 นาที  

8

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.8 30:00 นาที  

9

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.9 30:00 นาที  

10

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.10 27:52 นาที  

11

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.11 30:00 นาที  

12

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.12 30:00 นาที  

13

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.13 30:00 นาที  

14

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.14 30:00 นาที  

15

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.15 21:45 นาที  

16

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.16 30:00 นาที  

17

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต EP.17 (จบ) 33:11 นาที  

บท ระบบต่อมไร้ท่อ


เวลา(นาที)

1

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.2 FREE 30:00 นาที  

3

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.3 30:00 นาที  

4

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.4 30:00 นาที  

5

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.5 34:18 นาที  

6

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.6 29:33 นาที  

7

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.7 30:00 นาที  

8

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.8 30:00 นาที  

9

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.9 27:15 นาที  

10

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.10 30:00 นาที  

11

ระบบต่อมไร้ท่อ EP.11 (จบ) 35:23 นาที  

บท ระบบประสาท


เวลา(นาที)

1

ระบบประสาท EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

ระบบประสาท EP.2 FREE 30:00 นาที  

3

ระบบประสาท EP.3 30:00 นาที  

4

ระบบประสาท EP.4 30:00 นาที  

5

ระบบประสาท EP.5 11:06 นาที  

6

ระบบประสาท EP.6 30:00 นาที  

7

ระบบประสาท EP.7 30:00 นาที  

8

ระบบประสาท EP.8 31:34 นาที  

9

ระบบประสาท EP.9 30:00 นาที  

10

ระบบประสาท EP.10 30:00 นาที  

11

ระบบประสาท EP.11 40:21 นาที  

12

ระบบประสาท EP.12 30:00 นาที  

13

ระบบประสาท EP.13 30:00 นาที  

14

ระบบประสาท EP.14 30:00 นาที  

15

ระบบประสาท EP.15 31:51 นาที  

16

ระบบประสาท EP.16 30:00 นาที  

17

ระบบประสาท EP.17 30:00 นาที  

18

ระบบประสาท EP.18 17:49 นาที  

19

ระบบประสาท EP.19 30:00 นาที  

20

ระบบประสาท EP.20 (จบ) 29:08 นาที  

บท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก


เวลา(นาที)

1

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก EP.1 FREE 27:09 นาที  

2

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก EP.2 FREE 30:00 นาที  

3

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก EP.3 30:00 นาที  

4

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก EP.4 13:44 นาที  

5

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก EP.5 30:00 นาที  

6

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก EP.6 30:00 นาที  

7

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก EP.7 13:54 นาที  

8

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก EP.8 (จบ) 28:32 นาที  

บท การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต


เวลา(นาที)

1

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต EP.2 FREE 30:00 นาที  

3

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต EP.3 13:14 นาที  

4

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต EP.4 30:00 นาที  

5

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต EP.5 29:53 นาที  

6

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต EP.6 (จบ) 16:32 นาที  

บท พฤติกรรมของสัตว์


เวลา(นาที)

1

พฤติกรรมของสัตว์ EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

พฤติกรรมของสัตว์ EP.2 30:00 นาที  

3

พฤติกรรมของสัตว์ EP.3 30:00 นาที  

4

พฤติกรรมของสัตว์ EP.4 14:01 นาที  

5

พฤติกรรมของสัตว์ EP.5 (จบ) 22:53 นาที  

บท อวัยวะรับสัมผัส


เวลา(นาที)

1

อวัยวะรับสัมผัส EP.1 FREE 26:12 นาที  

2

อวัยวะรับสัมผัส EP.2 FREE 30:00 นาที  

3

อวัยวะรับสัมผัส EP.3 30:14 นาที  

4

อวัยวะรับสัมผัส EP.4 30:00 นาที  

5

อวัยวะรับสัมผัส EP.5 30:00 นาที  

6

อวัยวะรับสัมผัส EP.6 30:00 นาที  

7

อวัยวะรับสัมผัส EP.7 34:20 นาที  

8

อวัยวะรับสัมผัส EP.8 30:00 นาที  

9

อวัยวะรับสัมผัส EP.9 30:00 นาที  

10

อวัยวะรับสัมผัส EP.10 39:00 นาที  

11

อวัยวะรับสัมผัส EP.11 30:00 นาที  

12

อวัยวะรับสัมผัส EP.12 30:00 นาที  

13

อวัยวะรับสัมผัส EP.13 11:21 นาที  

14

อวัยวะรับสัมผัส EP.14 30:00 นาที  

15

อวัยวะรับสัมผัส EP.15 (จบ) 18:12 นาที  

บท อนุกรมวิธาน


เวลา(นาที)

1

บทนำ EP.1 FREE 30:00 นาที  

2

บทนำ EP.2 (จบ) 41:26 นาที  

3

อาณาจักรมอเนอรา EP.1 30:00 นาที  

4

อาณาจักรมอเนอรา EP.2 (จบ) 24:41 นาที  

5

อาณาจักรโพรทิสตา EP.1 30:00 นาที  

6

อาณาจักรโพรทิสตา EP.2 30:00 นาที  

7

อาณาจักรโพรทิสตา EP.3 (จบ) 45:38 นาที  

8

อาณาจักรฟังไจ EP.1 30:00 นาที  

9

อาณาจักรฟังไจ EP.2 (จบ) 36:14 นาที  

10

อาณาจักรพืช EP.1 21:37 นาที  

11

อาณาจักรพืช EP.2 30:00 นาที  

12

อาณาจักรพืช EP.3 30:00 นาที  

13

อาณาจักรพืช EP.4 30:00 นาที  

14

อาณาจักรพืช EP.5 27:13 นาที  

15

อาณาจักรพืช EP.6 30:00 นาที  

16

อาณาจักรพืช EP.7 30:00 นาที  

17

อาณาจักรพืช EP.8 (จบ) 26:43 นาที  

18

อาณาจักรสัตว์ EP.1 30:02 นาที  

19

อาณาจักรสัตว์ EP.2 30:02 นาที  

20

อาณาจักรสัตว์ EP.3 26:36 นาที  

21

อาณาจักรสัตว์ EP.4 30:02 นาที  

22

อาณาจักรสัตว์ EP.5 37:35 นาที  

23

อาณาจักรสัตว์ EP.6 30:02 นาที  

24

อาณาจักรสัตว์ EP.7 30:02 นาที  

25

อาณาจักรสัตว์ EP.8 (จบ) 39:48 นาที  

บท ระบบนิเวศและประชากร


เวลา(นาที)

1

ระบบนิเวศและประชากร EP.1 39:21 นาที  

2

ระบบนิเวศและประชากร EP.2 26:52 นาที  

3

ระบบนิเวศและประชากร EP.3 48:48 นาที  

4

ระบบนิเวศและประชากร EP.4 38:52 นาที  

5

ระบบนิเวศและประชากร EP.5 28:40 นาที  

6

ระบบนิเวศและประชากร EP.6 (จบ) 29:09 นาที  
BO61A.ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต.pdf
BO61A.แบบฝึกหัด ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต.pdf
BO61B.ระบบต่อมไร้ท่อ.pdf
BO61B.แบบฝึกหัด ระบบต่อมไร้ท่อ.pdf
BO61C.ระบบประสาท.pdf
BO61C.แบบฝึกหัด ระบบประสาท.pdf
BO61D.ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก.pdf
BO61D.แบบฝึกหัด ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก.pdf
BO61E.การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตt.pdf
BO61E.แบบฝึกหัด การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต.pdf
BO61F.พฤติกรรมของสัตว์.pdf
BO61F.แบบฝึกหัด พฤติกรรมของสัตว์r.pdf
BO61G.อวัยวะรับสัมผัส.pdf
BO61H.อนุกรมวิธาน.pdf
ฺBO61I ระบบนิเวศและประชากร.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • พี่เดียร์เป็นพี่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะ สอนเก่งมากๆเลยค่ะ
    จอม*********นท์

  • พี่เดียร์สอนเข้าใจมากๆๆๆค่ะ ไม่น่าเบื่อด้วย
    ปิ่***********กุล

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย