slider

ราคา

6,000 5,500

บาท

โดย สุชญา

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

100 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

32

บทเรียน

ความยาว VDO

45 ชั่วโมง 55 นาที

BL0FC A-LEVEL ชีววิทยา สำหรับ TCAS67


TCAS ระยะที่ 1 (RE-BOOT) สรุปเนื้อหาชีววิทยาทุกบท เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดคอร์สเรียน

NEW EPISODE WEEKLY (อัพเดตใหม่จากห้องสดทุกสัปดาห์)

คอร์สอัพเดทใหม่ล่าสุดตามหลักสูตรสสวท. TCAS 67
สำหรับน้องที่ต้องการใช้คะแนน APPLIED KNOWLEDGE (วิชาสามัญเดิม) โดยเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน 
ในส่วนของเนื้อหาวิชาชีววิทยาจะสรุปเนื้อหาตั้งแต่ ม.4-ม.6
อัดแน่นข้อสอบแนว สสวท. +โจทย์ฝึกฝนกว่า 500 ข้อ

ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

พืช | พืช | EP.1 FREE 1:58:11 นาที  

2

พืช | พืช | EP.1 1:18:48 นาที  

ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

พืช | พืช | EP.1 1:41:47 นาที  

2

พืช | พืช | EP.2 1:16:07 นาที  

ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

พืช | พืช | EP.1 1:26:53 นาที  

2

พันธุกรรม | พันธุกรรม | EP.2 18:46 นาที  

3

พันธุกรรม | พันธุกรรม | EP.3 1:35:08 นาที  

ครั้งที่ 4


เวลา(นาที)

1

พันธุกรรม | พันธุกรรม | EP.1 1:17:05 นาที  

2

พันธุศาสตร์โมเลกุล | พันธุศาสตร์โมเลกุล | EP.2 1:59:38 นาที  

ครั้งที่ 5


เวลา(นาที)

1

พันธุศาสตร์โมเลกุล | พันธุศาสตร์โมเลกุล | EP.1 1:44:27 นาที  

2

พันธุศาสตร์โมเลกุล | พันธุศาสตร์โมเลกุล | EP.2 1:44:27 นาที  

ครั้งที่ 6


เวลา(นาที)

1

ร่างกาย | ระบบย่อยอาหาร | EP.1 1:28:48 นาที  

2

ร่างกาย | ระบบหายใจ | EP.2 1:35:34 นาที  

ครั้งที่ 7


เวลา(นาที)

1

ร่างกาย | ระบบไหลเวียนเลือด | EP.1 1:16:41 นาที  

2

ร่างกาย | ระบบไหลเวียนเลือด | EP.2 1:16:17 นาที  

ครั้งที่ 8


เวลา(นาที)

1

ร่างกาย | ระบบภูมิคุ้มกัน | EP.1 1:45:46 นาที  

2

ร่างกาย | ระบบขับถ่าย | EP.2 45:52 นาที  

ครั้งที่ 9


เวลา(นาที)

1

ร่างกาย | ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | EP.1 1:29:51 นาที  

2

ร่างกาย | ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | EP.2 1:32:39 นาที  

ครั้งที่ 10


เวลา(นาที)

1

ร่างกาย | ระบบต่อมไร้ท่อ | EP.1 1:37:52 นาที  

2

ร่างกาย | ระบบประสาท | EP.2 1:01:51 นาที  

ครั้งที่ 11


เวลา(นาที)

1

ร่างกาย | ระบบประสาท | EP.1 1:45:35 นาที  

2

ร่างกาย | อวัยวะรับสัมผัส | EP.2 50:14 นาที  

ครั้งที่ 12


เวลา(นาที)

1

ร่างกาย | ระบบกล้ามเนื้ื้อและกระดูก+การเคลื่อนที่+พฤติกรรม | EP.1 2:16:39 นาที  

2

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเซลล์ | กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเซลล์ | EP.2 2:15:32 นาที  

ครั้งที่ 13


เวลา(นาที)

1

การลำเลียงสาร | การลำเลียงสาร | EP.1 1:20:40 นาที  

ครั้งที่ 14


เวลา(นาที)

1

การแบ่งเซลล์ | การแบ่งเซลล์ | EP.1 1:18:44 นาที  

ครั้งที่ 15


เวลา(นาที)

1

สารชีวโมเลกุล | สารชีวโมเลกุล | EP.1 1:31:32 นาที  

ครั้งที่ 16


เวลา(นาที)

1

สารชีวโมเลกุลและการหายใจระดับเซลล์ | สารชีวโมเลกุลและการหายใจระดับเซลล์ | EP.1 1:21:42 นาที  

ครั้งที่ 17


เวลา(นาที)

1

ระบบนิเวศ | ระบบนิเวศ | EP.1 1:15:54 นาที  

ครั้งที่ 18


เวลา(นาที)

1

ระบบนิเวศ | ประชากร | EP.1 46:44 นาที  

2

อนุกรมวิธาน | อนุกรมวิธาน | EP.2 59:49 นาที  
VOI1 BIO.pdf
VOL2-BIO.pdf
VOL3-BIO.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย