slider

ราคา

6,600 4,200

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

66 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

87

บทเรียน

ความยาว VDO

43 ชั่วโมง 34 นาที

PO61 ฟิสิกส์ เนื้อหา ม.6 ทั้งปี รวมทุกบท


เรียนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 ทั้งสองเทอม หลักสูตร สสวท. อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1+2 ตามหลักสูตร สสวท.

บทที่เรียน

- แม่เหล็กและไฟฟ้า
- ของแข็งและของไหล
- ความร้อนและแก๊ส
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ฟิสิกส์อะตอม
- ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

ซึ่งพี่ไดยจะอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับ ถูกต้องตามหลักการ พี่รับรองเลยว่า พวกเราจะไม่เคยเจอ วิธีการสอนแบบนี้แน่นอน

พี่จะแนะนำวิธีการเรียนคอร์สนี้ให้ประสบความสำเร็จครับ
1. เรียนเนื้อหาให้เข้าใจ ฟังก่อนให้จบแล้วค่อยกดหยุดจดครับ อย่าฟังไปจดไปพวกเราจะไม่มีสมาธิครับ
2. เรียนเสร็จแล้วน้องๆต้องทำโจทย์เพิ่มเติมที่พี่ให้ด้วยนะครับ
3. สำคัญมาก!!! พวกเราต้องทำการบ้านที่โรงเรียนครับ เพราะแนวข้อสอบจะอ้างอิงจากการบ้านที่โรงเรียน 
4. ข้อไหนสงสัยหรือทำไม่ได้ ให้น้องๆทักมาถามพี่ได้เรียน ที่ IG : pdaiapc ครับ

4 ขั้นตอนง่ายๆเอง พี่เชื่อว่าพวกเราทำได้ครับ ^^

แม่เหล็กและไฟฟ้า


เวลา(นาที)

1

สนามแม่เหล็ก | part 1 FREE 28.25 นาที  

2

สนามแม่เหล็ก | part 2 FREE 30.06 นาที  

3

สนามแม่เหล็ก | part 3 30.46 นาที  

4

สนามแม่เหล็ก | part 4 25.04 นาที  

5

แรงแม่เหล็ก | part 1 29.22 นาที  

6

แรงแม่เหล็ก | part 2 28.26 นาที  

7

แรงแม่เหล็ก | part 3 27.41 นาที  

8

แรงแม่เหล็ก | part 4 32.03 นาที  

9

แรงแม่เหล็ก | part 5 29.39 นาที  

10

โมเมนต์คู่ควบในสนามแม่เหล็ก 33.57 นาที  

11

การเหนี่ยวนำ | part 1 31.18 นาที  

12

การเหนี่ยวนำ | part 2 32.50 นาที  

13

การเหนี่ยวนำ | part 3 23.15 นาที  

14

หม้อแปลงไฟฟ้า | part 1 29.43 นาที  

15

หม้อแปลงไฟฟ้า | part 2 18.13 นาที  

16

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 1 31.12 นาที  

17

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 2 17.33 นาที  

18

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 3 13.09 นาที  

19

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 4 30.02 นาที  

20

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 5 18.20 นาที  

ของแข็งและของไหล


เวลา(นาที)

1

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 1 30.02 นาที  

2

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 2 30.02 นาที  

3

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 3 28.04 นาที  

4

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 4 30.02 นาที  

5

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 5 30.02 นาที  

6

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 6 26.38 นาที  

7

แรงดัน | Part 1 30.02 นาที  

8

แรงดัน | Part 2 30.02 นาที  

9

แรงดัน | Part 3 35.51 นาที  

10

เครื่องมือวัดความดัน | Part 1 30.02 นาที  

11

เครื่องมือวัดความดัน | Part 2 37.17 นาที  

12

กฏของปาสคาล | Part 1 44.03 นาที  

13

แรงลอยตัว | Part 1 30.02 นาที  

14

แรงลอยตัว | Part 2 30.02 นาที  

15

แรงลอยตัว | Part 3 17.52 นาที  

16

แรงตึงผิวและแรงหนืด | Part 1 30.01 นาที  

17

แรงตึงผิวและแรงหนืด | Part 2 24.17 นาที  

18

แรงตึงผิวและแรงหนืด | Part 3 33.05 นาที  

19

พลศาสตร์ของของไหล | Part 1 30.43 นาที  

20

พลศาสตร์ของของไหล | Part 2 26.23 นาที  

21

พลศาสตร์ของของไหล | Part 3 31.57 นาที  

22

พลศาสตร์ของของไหล | Part 4 27.29 นาที  

ความร้อนและแก๊ส


เวลา(นาที)

1

ความร้อน | part 1 27.13 นาที  

2

ความร้อน | part 2 31.31 นาที  

3

ความร้อน | part 3 30.04 นาที  

4

ความร้อน | part 4 28.28 นาที  

5

ความร้อน | part 5 29.26 นาที  

6

ความร้อน | part 6 33.24 นาที  

7

กฏของแก๊ส | part 1 30.00 นาที  

8

กฏของแก๊ส | part 2 30.00 นาที  

9

กฏของแก๊ส | part 3 30.00 นาที  

10

กฏของแก๊ส | part 4 22.14 นาที  

11

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส | part 1 30.00 นาที  

12

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส | part 2 30.00 นาที  

13

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส | part 3 30.00 นาที  

14

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส | part 4 42.54 นาที  

15

กฏข้อหนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ | part 1 30.00 นาที  

16

กฏข้อหนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ | part 2 30.00 นาที  

17

กฏข้อหนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ | part 3 30.00 นาที  

18

กฏข้อหนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ | part 4 30.00 นาที  

19

กฏข้อหนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ | part 5 23.39 นาที  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เวลา(นาที)

1

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Part 1 30.00 นาที  

2

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Part 2 30.00 นาที  

3

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Part 3 30.00 นาที  

4

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Part 4 45.08 นาที  

ฟิสิกส์อะตอม


เวลา(นาที)

1

ประวัติศาสตร์การค้นพบอะตอม | Part 1 30.00 นาที  

2

ประวัติศาสตร์การค้นพบอะตอม | Part 2 30.00 นาที  

3

ประวัติศาสตร์การค้นพบอะตอม | Part 3 16.28 นาที  

4

สมมติฐานของพลังค์ และแบบจำลองอะตอมของโบร์ห | Part 1 41.18 นาที  

5

สมมติฐานของพลังค์ และแบบจำลองอะตอมของโบร์ห | Part 2 30.00 นาที  

6

สมมติฐานของพลังค์ และแบบจำลองอะตอมของโบร์ห | Part 3 30.00 นาที  

7

สมมติฐานของพลังค์ และแบบจำลองอะตอมของโบร์ห | Part 4 44.33 นาที  

8

โฟโตอิเล็กทริก | Part 1 30.00 นาที  

9

โฟโตอิเล็กทริก | Part 2 30.00 นาที  

10

โฟโตอิเล็กทริก | Part 3 34.40 นาที  

11

ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค | Part 1 38.28 นาที  

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค


เวลา(นาที)

1

นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี | Part 1 30.00 นาที  

2

นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี | Part 2 30.00 นาที  

3

นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี | Part 3 39.48 นาที  

4

การสลายตัว | Part 1 30.00 นาที  

5

การสลายตัว | Part 2 30.00 นาที  

6

การสลายตัว | Part 3 43.23 นาที  

7

พลังงานนิวเคลียร์ | Part 1 30.00 นาที  

8

พลังงานนิวเคลียร์ | Part 2 30.00 นาที  

9

พลังงานนิวเคลียร์ | Part 3 23.22 นาที  

10

ฟิสิกส์อนุภาค | Part 1 41.41 นาที  

11

ฟิสิกส์อนุภาค | Part 2 22.12 นาที  
รวมเล่ม ฟิสิกส์ ม.6 เทอม2 (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อะตอม นิวเคลียร์).pdf
รวมโจทย์_แม่เหล็กและไฟฟ้า.pdf
รวมโจทย์_ของแข็งและของไหล.pdf
แม่เหล็กไฟฟ้า คอร์สเนื้อหา.pdf
ของแข็งและของไหล คอร์สเนื้อหา.pdf
ความร้อนและแก๊ส คอร์สเนื้อหา.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย