slider

ราคา

3,600

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

60

วัน

ได้รับสิทธิ์

50 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

66

บทเรียน

ความยาว VDO

32 ชั่วโมง 5 นาที

PO51R ห้องสด คอร์สโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เนื้อหา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท


เชยเชยห้องสด

รายละเอียดคอร์สเรียน

ครั้งที่ 1 (14 ก.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 30.00 นาที  

ครั้งที่ 2 (21 ก.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 27.46 นาที  

ครั้งที่ 3 (28 ก.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 27.01 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 25.14 นาที  

ครั้งที่ 4 (4 ส.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 43.46 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 19.34 นาที  

ครั้งที่ 5 (11 ส.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 23.35 นาที  

ครั้งที่ 6 (18 ส.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 24.36 นาที  

ครั้งที่ 7 (25 ส.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 32.25 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 30.00 นาที  

ครั้งที่ 8 (1 ก.ย.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 34.18 นาที  

ครั้งที่ 9 (22 ก.ย.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 26.22 นาที  

ครั้งที่ 10 (29 ก.ย.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 25.38 นาที  

ครั้งที่ 11 (6 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 28.15 นาที  

ครั้งที่ 12 (13 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 38.03 นาที  

ครั้งที่ 13 (20 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 22.17 นาที  

ครั้งที่ 14 (27 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 24.10 นาที  

บท แสง


เวลา(นาที)

1

แสง | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

แสง | part 2 30.00 นาที  

3

แสง | part 3 30.00 นาที  

4

แสง | part 4 15.57 นาที  

5

แสง | part 5 30.00 นาที  

6

แสง | part 6 30.00 นาที  

7

แสง | part 7 30.00 นาที  

8

แสง | part 8 23.52 นาที  

ครั้งที่ 15 (3 พ.ย.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 22.11 นาที  
PO51A. Simple harmonic motion_Homework.pdf
โจทย์เสริมคลื่นนิ่ง.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย