slider

ราคา

3,600

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

150

วัน

ได้รับสิทธิ์

50 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

66

บทเรียน

ความยาว VDO

31 ชั่วโมง 3 นาที

PO41R ห้องสด คอร์สโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เนื้อหา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท


ชดเชยห้องสด

รายละเอียดคอร์สเรียน

ครั้งที่ 1 (16 ก.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 18.29 นาที  

ครั้งที่ 2 (23 ก.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 24.30 นาที  

ครั้งที่ 3 (30 ก.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 21.14 นาที  

ครั้งที่ 4 (6 ส.ค.)


เวลา(นาที)

1

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ | part 11 26.01 นาที  

2

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 1 30.00 นาที  

3

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 2 30.00 นาที  

4

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 3 30.00 นาที  

5

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 4 34.51 นาที  

ครั้งที่ 5 (13 ส.ค)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 24.47 นาที  

ครั้งที่ 6 (20 ส.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 23.27 นาที  

ครั้งที่ 7 (27 ส.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 23.25 นาที  

ครั้งที่ 8 (3 ก.ย.)


เวลา(นาที)

1

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 16 21.09 นาที  

2

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 17 30.00 นาที  

3

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 18 30.00 นาที  

4

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 19 30.00 นาที  

5

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 20 17.34 นาที  

ครั้งที่ 9 (17 ก.ย.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 26.52 นาที  

ครั้งที่ 10 (24 ก.ย.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 31.00 นาที  

ครั้งที่ 11 (1 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 27.09 นาที  

ครั้งที่ 12 (8 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 23.33 นาที  

ครั้งที่่ 13 (15 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 25.45 นาที  

ครั้งที่่ 14 (22 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 14.47 นาที  

ครั้งที่่ 15 (29 ต.ค.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.00 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 23.53 นาที  

ครั้งที่ 16 (5พ.ย.)


เวลา(นาที)

1

part 1 30.03 นาที  

2

part 2 30.00 นาที  

3

part 3 30.00 นาที  

4

part 4 15.20 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย