slider

ราคา

7,800 5,500

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

200 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

128

บทเรียน

ความยาว VDO

61 ชั่วโมง 52 นาที

PO13 พื้นฐานวิศวกรรม เรียนพร้อมรอบสด


คอร์สเรียนที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ PAT3

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สพื้นฐานวิศวกรรม เป็น คอร์สที่พี่แนะนำให้เหล่าว่าที่วิศวกรทุกคนต้องเรียน เพราะพี่ๆทุกคนได้จัดรูปแบบการสอนครบทุกพาร์ทของข้อสอบซึ่งประกอบด้วย

- ฟิสิกส์วิศวกรรม สอนโดยพี่ไดย
- คณิตวิศวกรรม สอนโดยพี่แมค
- เคมีวิศวกรรม สอนโดยพี่เอิร์ธ
- เขียนแบบ สอนโดยพี่แมค
- ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม สอนโดยพี่เอิร์ธ

เรียกได้ว่าครบทุกพาร์ทของข้อสอบ จบภายในคอร์สเดียว

โดยในคอร์สนี้จะลงเนื้อหาหลังจากรอบสดอาทิตย์ต่ออาทิตย์ (รอบสดสอนวันเสาร์ ส่วนวีดีโอจะลงภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์) 

พี่ๆยืนยันได้เลยว่า อัพเดตใหม่ล่าสุดกว่าที่ไหนๆ และที่สำคัญ ช่วง1เดือนสุดท้ายก่อนสอบ จะเป็นการตะลุยโจทย์ 3 ฉบับ ล่าสุดแบบจับเวลาจริง และมีข้อสอบ unseen exam ที่ตรงกับแนวล่าสุดอีก 1 ชุด ซึ่งออกโดยพี่ๆที่ได้ไปสอบจริงๆ แนวจริงๆไม่ได้เอาข้อสอบเก่ามาเปลี่ยนเลขเฉยๆ

หวังว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์สูงสุดกับคอร์สนี้นะครับ

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 3 34.01 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 4 30.00 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 7 14.21 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 4 45.04 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 7 21.52 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 1 26.38 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 4 24.11 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 5 2.53 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 7 30.00 นาที  

8

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 8 30.00 นาที  

9

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 9 13.31 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 4


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 3 40.59 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 4 30.00 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 6 37.12 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 7 7.58 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 5


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 4 26.58 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 7 26.30 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 6


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 4 20.33 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 7 30.09 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 7


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 4 22.05 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 6 18.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 7 31.44 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 8


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 3 29.39 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 4 24.13 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 5 19.33 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 9 (การหมุน รออัพเดต)


เวลา(นาที)

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 4 11.36 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 6 30.00 นาที  

7

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 7 20.25 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 4 39.17 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 6 30.00 นาที  

7

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 7 35.52 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 4 24.28 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 6 30.00 นาที  

7

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 7 40.33 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 4


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 3 24.50 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 4 30.00 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 6 17.36 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 5


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 4 31.50 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 6 26.41 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 6


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 4 23.38 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 6 30.00 นาที  

7

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 7 40.31 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 1


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 3 30.29 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 4 30.00 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 6 34.14 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 2


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 3 30.00 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 4 31.15 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 6 30.00 นาที  

7

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 7 18.19 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 3


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 3 30.00 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 4 33.34 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 6 30.00 นาที  

7

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 7 21.25 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 4


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 3 38.48 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 4 30.00 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 6 35.02 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 5


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 3 38.07 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 4 30.00 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 6 25.58 นาที  
PAT3 ฟิสิกส์ เล่ม1 กลศาสตร์.pdf
PAT3 ฟิสิกส์ เล่ม2 ไฟฟ้า.pdf
PAT3 ฟิสิกส์ เล่ม3 สมบัติสารและคลื่น.pdf
รวมข้อสอบฟิสิกส์วิศวกรรม ปี 52-57.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย