slider

ราคา

10,500 6,800

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

180 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

214

บทเรียน

ความยาว VDO

106 ชั่วโมง 53 นาที

PO11 คอร์ส PHYSICS TCAS


คอร์สฟิสิกส์เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดคอร์สเรียน

สำหรับคอร์สฟิสิกส์ TCAS  พี่ไดยจะสอนเนื้อหาที่ออกข้อสอบและโจทย์ที่ครอบคลุม สนามสอบ PAT2 และวิชาสามัญ อย่างละเอียด เหมาะสำหรับน้องม.6 หรือเด็กซิ่ว โดยสามารถฟื้นฟูเนื้อหาตั้งแต่บทแรกของเนื้อหาฟิสิกส์ โดยไม่ต้องลงคอร์สอื่น ๆ ก่อนหน้าคอร์สนี้เลย

ในคอร์สนี้น้อง ๆ จะเห็นแนวข้อสอบของจริงแบบล่าสุด รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่พี่ไดยใช้ในการสอบจริงกับน้อง ๆ มาตลอดทุกปี แบบไม่มีกั๊ก

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง


เวลา(นาที)

1

ปริมาณการเคลื่อนที่ | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

ปริมาณการเคลื่อนที่ | part 2 FREE 30.00 นาที  

3

กราฟการเคลื่อนที่ | part 1 FREE 30.00 นาที  

4

กราฟการเคลื่อนที่ | part 2 FREE 30.00 นาที  

5

กราฟการเคลื่อนที่ | part 3 30.00 นาที  

6

สมการการเคลื่อนที่ | part 1 30.00 นาที  

7

สมการการเคลื่อนที่ | part 2 34.25 นาที  

8

การตกอย่างอิสระ | part 1 30.00 นาที  

9

การตกอย่างอิสระ | part 2 30.00 นาที  

10

การตกอย่างอิสระ | part 3 30.00 นาที  

11

การตกอย่างอิสระ | part 4 21.32 นาที  

โพรเจคไทล์


เวลา(นาที)

1

โพรเจคไทล์ | part 1 30.00 นาที  

2

โพรเจคไทล์ | part 2 30.00 นาที  

3

โพรเจคไทล์ | part 3 30.00 นาที  

4

โพรเจคไทล์ | part 4 30.00 นาที  

5

โพรเจคไทล์ | part 5 22.17 นาที  

กฏการเคลื่อนที่


เวลา(นาที)

1

การใช้กฎนิวตัน (วัตถุ 1 ก้อน) | part 1 30.00 นาที  

2

การใช้กฎนิวตัน (วัตถุ 1 ก้อน) | part 2 30.00 นาที  

3

การใช้กฎนิวตัน (วัตถุ 1 ก้อน) | part 3 30.00 นาที  

4

การใช้กฎนิวตัน (วัตถุ 1 ก้อน) | part 4 28.32 นาที  

5

การใช้กฎนิวตัน (วัตถุ 1 ก้อน) | part 5 30.00 นาที  

6

ระบบมวล | part 1 30.00 นาที  

7

ระบบมวล | part 2 30.00 นาที  

8

ระบบมวล | part 3 35.15 นาที  

9

แรงดึงดูดระหว่างมวล | part 1 30.00 นาที  

10

แรงดึงดูดระหว่างมวล | part 2 38.40 นาที  

สมดุลกล


เวลา(นาที)

1

สมดุลต่อการเลื่อนที่ | part 1 30.00 นาที  

2

สมดุลต่อการเลื่อนที่ | part 2 30.00 นาที  

3

สมดุลต่อการเลื่อนที่ | part 3 30.00 นาที  

4

สมดุลต่อการหมุนและสมดุลสัมบูรณ์ | part 1 24.36 นาที  

5

สมดุลต่อการหมุนและสมดุลสัมบูรณ์ | part 2 30.00 นาที  

6

สมดุลต่อการหมุนและสมดุลสัมบูรณ์ | part 3 30.00 นาที  

7

สมดุลต่อการหมุนและสมดุลสัมบูรณ์ | part 4 30.00 นาที  

8

สมดุลต่อการหมุนและสมดุลสัมบูรณ์ | part 5 23.05 นาที  

งานและพลังงาน


เวลา(นาที)

1

การหางานและกำลัง | part 1 30.00 นาที  

2

การหางานและกำลัง | part 2 30.00 นาที  

3

การหางานและกำลัง | part 3 30.00 นาที  

4

การหางานและกำลัง | part 4 24.05 นาที  

5

พลังงานและกฏอนุรักษ์ | part 1 30.00 นาที  

6

พลังงานและกฏอนุรักษ์ | part 2 30.00 นาที  

7

พลังงานและกฏอนุรักษ์ | part 3 30.00 นาที  

8

ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน | part 1 26.39 นาที  

9

ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน | part 2 30.00 นาที  

10

ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน | part 3 30.00 นาที  

11

ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน | part 4 30.00 นาที  

12

ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน | part 5 13.44 นาที  

โมเมนตัม


เวลา(นาที)

1

โมเมนตัม การดล และแรงดล | part 1 30.00 นาที  

2

โมเมนตัม การดล และแรงดล | part 2 30.00 นาที  

3

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม (การชน) | part 1 30.00 นาที  

4

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม (การชน) | part 2 21.08 นาที  

5

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม (การชน) | part 3 30.00 นาที  

6

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม (การชน) | part 4 30.00 นาที  

7

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม (การชน) | part 5 30.00 นาที  

8

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม (การดีดตัว) | part 1 28.30 นาที  

9

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม (การดีดตัว) | part 2 40.34 นาที  

การเคลื่อนที่แบบวงกลม


เวลา(นาที)

1

การเคลื่อนที่แบบวงกลม | part 1 30.00 นาที  

2

การเคลื่อนที่แบบวงกลม | part 2 30.00 นาที  

3

การเคลื่อนที่แบบวงกลม | part 3 18.43 นาที  

4

การเคลื่อนที่แบบวงกลม | part 4 35.37 นาที  

5

การเคลื่อนที่แบบวงกลม | part 5 44.28 นาที  

ซิมเปิลฮาร์มอนิก


เวลา(นาที)

1

การคำนวณปริมาณต่างๆ และกราฟ | part 1 30.00 นาที  

2

การคำนวณปริมาณต่างๆ และกราฟ | part 2 30.00 นาที  

3

ระบบมวลติดสปริง | part 1 30.00 นาที  

4

ระบบมวลติดสปริง | part 2 32.10 นาที  

5

ลูกตุ้มนาฬิกา 44.33 นาที  

ไฟฟ้าสถิต


เวลา(นาที)

1

ทฤษฏีประจุไฟฟ้า 30.00 นาที  

2

กฏคูลอมบ์ | part 1 30.00 นาที  

3

กฏคูลอมบ์ | part 2 30.00 นาที  

4

สนามไฟฟ้า | part 1 30.38 นาที  

5

สนามไฟฟ้า | part 2 30.00 นาที  

6

สนามไฟฟ้า | part 3 30.00 นาที  

7

สนามไฟฟ้า | part 4 26.17 นาที  

8

ศักย์ไฟฟ้า | part 1 30.00 นาที  

9

ศักย์ไฟฟ้า | part 2 30.00 นาที  

10

ศักย์ไฟฟ้า | part 3 30.00 นาที  

11

ศักย์ไฟฟ้า | part 4 21.58 นาที  

12

ความจุไฟฟ้า | part 1 30.00 นาที  

13

ความจุไฟฟ้า | part 2 37.34 นาที  

ไฟฟ้ากระแสตรง


เวลา(นาที)

1

กระแสไฟฟ้า | part 1 30.00 นาที  

2

กระแสไฟฟ้า | part 2 30.00 นาที  

3

กฏของโอห์มและความต้านทาน | part 1 30.00 นาที  

4

กฏของโอห์มและความต้านทาน | part 2 30.00 นาที  

5

กฏของโอห์มและความต้านทาน | part 3 30.00 นาที  

6

กฏของโอห์มและความต้านทาน | part 4 30.00 นาที  

7

กฏของโอห์มและความต้านทาน | part 5 30.00 นาที  

8

กฏของโอห์มและความต้านทาน | part 6 12.42 นาที  

9

กฏของโอห์มและความต้านทาน | part 7 37.12 นาที  

10

วิเคราะห์วงจร | part 1 30.00 นาที  

11

วิเคราะห์วงจร | part 2 30.00 นาที  

12

วิเคราะห์วงจร | part 3 33.35 นาที  

13

วิเคราะห์วงจร | part 4 30.00 นาที  

14

วิเคราะห์วงจร | part 5 30.00 นาที  

15

วิเคราะห์วงจร | part 6 30.00 นาที  

16

วิเคราะห์วงจร | part 7 27.43 นาที  

17

กำลังไฟฟ้า | part 1 30.00 นาที  

18

กำลังไฟฟ้า | part 2 30.00 นาที  

19

กำลังไฟฟ้า | part 3 20.19 นาที  

แม่เหล็กไฟฟ้า


เวลา(นาที)

1

สนามแม่เหล็ก | part 1 30.00 นาที  

2

สนามแม่เหล็ก | part 2 30.00 นาที  

3

สนามแม่เหล็ก | part 3 30.00 นาที  

4

แรงแม่เหล็ก | part 1 28.31 นาที  

5

แรงแม่เหล็ก | part 2 30.00 นาที  

6

แรงแม่เหล็ก | part 3 30.00 นาที  

7

แรงแม่เหล็ก | part 4 27.30 นาที  

8

โมเมนต์คู่ควบ 30.00 นาที  

9

การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า | part 1 30.00 นาที  

10

การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า | part 2 30.00 นาที  

11

การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า | part 3 33.19 นาที  

12

หม้อแปลงไฟฟ้า | part 1 30.00 นาที  

13

หม้อแปลงไฟฟ้า | part 2 16.31 นาที  

ไฟฟ้ากระแสสลับ


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 2 34.19 นาที  

3

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 4 30.00 นาที  

5

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 5 44.36 นาที  

6

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 6 30.16 นาที  

คลื่น


เวลา(นาที)

1

อัตราเร็วคลื่นและสมการคลื่น | part 1 30.00 นาที  

2

อัตราเร็วคลื่นและสมการคลื่น | part 2 30.00 นาที  

3

อัตราเร็วคลื่นและสมการคลื่น | part 3 30.00 นาที  

4

การสะท้อนของคลื่น 37.48 นาที  

5

การหักเหของคลื่น | part 1 30.00 นาที  

6

การหักเหของคลื่น | part 2 22.41 นาที  

7

การแทรกสอดและคลื่นนิ่ง | part 1 30.00 นาที  

8

การแทรกสอดและคลื่นนิ่ง | part 2 40.31 นาที  

9

การแทรกสอดและคลื่นนิ่ง | part 3 30.00 นาที  

10

การเลี้ยวเบนของคลื่น | part 1 30.00 นาที  

11

การเลี้ยวเบนของคลื่น | part 2 32.58 นาที  

เสียง


เวลา(นาที)

1

อัตราเร็วและสมบัติของเสียง | part 1 30.00 นาที  

2

อัตราเร็วและสมบัติของเสียง | part 2 30.00 นาที  

3

อัตราเร็วและสมบัติของเสียง | part 3 30.00 นาที  

4

อัตราเร็วและสมบัติของเสียง | part 4 18.41 นาที  

5

การได้ยินเสียง (เดซิเบล) | part 1 30.00 นาที  

6

การได้ยินเสียง (เดซิเบล) | part 2 30.00 นาที  

7

การได้ยินเสียง (เดซิเบล) | part 3 22.43 นาที  

8

การได้ยินเสียง (เดซิเบล) | part 4 21.25 นาที  

9

การสั่นพ้องและบีตส์ของเสียง | part 1 30.00 นาที  

10

การสั่นพ้องและบีตส์ของเสียง | part 2 30.00 นาที  

11

การสั่นพ้องและบีตส์ของเสียง | part 3 30.00 นาที  

12

การสั่นพ้องและบีตส์ของเสียง | part 4 19.10 นาที  

13

ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก | part 1 30.00 นาที  

14

ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก| part 2 30.00 นาที  

15

ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก | part 3 16.53 นาที  

แสง


เวลา(นาที)

1

การสะท้อนและหักเหของแสง | part 1 30.00 นาที  

2

การสะท้อนและหักเหของแสง | part 2 30.00 นาที  

3

การสะท้อนและหักเหของแสง | part 3 30.00 นาที  

4

การสะท้อนและหักเหของแสง | part 4 30.00 นาที  

5

การสะท้อนและหักเหของแสง | part 5 30.00 นาที  

6

การสะท้อนและหักเหของแสง | part 6 29.11 นาที  

7

กระจกโค้งและเลนส์บาง | part 1 30.00 นาที  

8

กระจกโค้งและเลนส์บาง | part 2 30.00 นาที  

9

กระจกโค้งและเลนส์บาง | part 3 15.42 นาที  

10

กระจกโค้งและเลนส์บาง | part 4 30.00 นาที  

11

กระจกโค้งและเลนส์บาง | part 5 30.00 นาที  

12

แสงเชิงคลื่น | part 1 28.11 นาที  

13

แสงเชิงคลื่น | part 2 45.36 นาที  

14

แสงเชิงคลื่น | part 3 30.00 นาที  

15

แสงเชิงคลื่น | part 4 30.00 นาที  

16

แสงเชิงคลื่น | part 5 32.13 นาที  

ของแข็งและของไหล


เวลา(นาที)

1

ของแข็ง | part 1 30.00 นาที  

2

ของแข็ง | part 2 30.00 นาที  

3

ของแข็ง | part 3 29.17 นาที  

4

ความดันและการประยุกต์ต่างๆ | part 1 30.00 นาที  

5

ความดันและการประยุกต์ต่างๆ | part 2 30.00 นาที  

6

ความดันและการประยุกต์ต่างๆ | part 3 43.24 นาที  

7

ความดันและการประยุกต์ต่างๆ | part 4 30.00 นาที  

8

ความดันและการประยุกต์ต่างๆ | part 5 30.00 นาที  

9

ความดันและการประยุกต์ต่างๆ | part 6 22.13 นาที  

10

แรงลอยตัว | part 1 30.00 นาที  

11

แรงลอยตัว | part 2 30.00 นาที  

12

แรงลอยตัว | part 3 30.00 นาที  

13

แรงลอยตัว | part 4 21.33 นาที  

14

แรงตึงผิวและแรงหนืด | part 1 30.00 นาที  

15

แรงตึงผิวและแรงหนืด | part 2 39.01 นาที  

16

พลศาสตร์ของของไหล | part 1 30.00 นาที  

17

พลศาสตร์ของของไหล | part 2 30.00 นาที  

18

พลศาสตร์ของของไหล | part 3 30.00 นาที  

19

พลศาสตร์ของของไหล | part 4 21.34 นาที  

ความร้อนและแก๊ส


เวลา(นาที)

1

ความร้อน | part 1 30.00 นาที  

2

ความร้อน | part 2 30.00 นาที  

3

ความร้อน | part 3 30.00 นาที  

4

ความร้อน | part 4 27.26 นาที  

5

กฏของแก๊ส | part 1 30.00 นาที  

6

กฏของแก๊ส | part 2 30.00 นาที  

7

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส | part 1 30.00 นาที  

8

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส | part 2 41.46 นาที  

9

เทอร์โมไดนามิกส์ | part 1 30.00 นาที  

10

เทอร์โมไดนามิกส์ | part 2 30.00 นาที  

11

เทอร์โมไดนามิกส์ | part 3 21.27 นาที  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เวลา(นาที)

1

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Part 1 30.00 นาที  

2

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Part 2 30.00 นาที  

3

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Part 3 30.00 นาที  

4

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Part 4 45.08 นาที  

ฟิสิกส์อะตอม


เวลา(นาที)

1

ประวัติศาสตร์การค้นพบอะตอม | Part 1 30.00 นาที  

2

ประวัติศาสตร์การค้นพบอะตอม | Part 2 30.00 นาที  

3

ประวัติศาสตร์การค้นพบอะตอม | Part 3 16.28 นาที  

4

สมมติฐานของพลังค์ และแบบจำลองอะตอมของโบร์ห | Part 1 41.18 นาที  

5

สมมติฐานของพลังค์ และแบบจำลองอะตอมของโบร์ห | Part 2 30.00 นาที  

6

สมมติฐานของพลังค์ และแบบจำลองอะตอมของโบร์ห | Part 3 30.00 นาที  

7

สมมติฐานของพลังค์ และแบบจำลองอะตอมของโบร์ห | Part 4 44.33 นาที  

8

โฟโตอิเล็กทริก | Part 1 30.00 นาที  

9

โฟโตอิเล็กทริก | Part 2 30.00 นาที  

10

โฟโตอิเล็กทริก | Part 3 34.40 นาที  

11

ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค | Part 1 38.28 นาที  

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค


เวลา(นาที)

1

นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี | Part 1 30.00 นาที  

2

นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี | Part 2 30.00 นาที  

3

นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี | Part 3 39.48 นาที  

4

การสลายตัว | Part 1 30.00 นาที  

5

การสลายตัว | Part 2 30.00 นาที  

6

การสลายตัว | Part 3 43.23 นาที  

7

พลังงานนิวเคลียร์ | Part 1 30.00 นาที  

8

พลังงานนิวเคลียร์ | Part 2 30.00 นาที  

9

พลังงานนิวเคลียร์ | Part 3 23.22 นาที  

10

ฟิสิกส์อนุภาค | Part 1 41.41 นาที  

11

ฟิสิกส์อนุภาค | Part 2 22.12 นาที  
1.การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
>>>โจทย์ฝึกเพิ่มเติม การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
2.โพรเจคไทล์
>>>โจทย์ฝึกเพิ่มเติม โพรเจคไทล์
3.กฎการเคลื่อนที่
>>>โจทย์ฝึกเพิ่มเติม กฎการเคลื่อนที่
4.สมดุลกล
>>>โจทย์ฝึกเพิ่มเติม สมดุลกล
5.งานและพลังงาน
>>>โจทย์ฝึกเพิ่มเติม งานและพลังงาน
6.โมเมนตัม
>>>โจทย์ฝึกเพิ่มเติม โมเมนตัม
7.การเคลื่อนที่แบบวงกลม
>>>โจทย์ฝึกเพิ่มเติม การเคลื่อนที่แบบวงกลม
8.ซิมเปิลฮาร์มอนิก
>>>โจทย์ฝึกเพิ่มเติม ซิมเปิลฮาร์มอนิก
9.ไฟฟ้าสถิต
10.ไฟฟ้ากระแสตรง
11.แม่เหล็กไฟฟ้า
12.ไฟฟ้ากระแสสลับ
13.คลื่น
14.เสียง
15.แสง
16.ของแข็งและของไหล
17.ความร้อนและแก๊ส
18.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
19.ฟิสิกส์อะตอม
20.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
รวมข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 (2554-2560)

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย