slider

ราคา

7,600

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

120 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

33

บทเรียน

ความยาว VDO

16 ชั่วโมง 9 นาที

P2202 รอบห้องสด ฟิสิกส์ TCAS สาขา A2


คอร์สฟิสิกส์เพื่อเตรียมสอบวิชาสามัญ และ PAT2

รายละเอียดคอร์สเรียน

* สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ทั้งหมดในม.ปลายทุกบท 
* เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุมตามแนวสสวท. ตรงตามวิชาสามัญ และPAT2 แนวใหม่ 
* เสริม Mock UP exam วิชาสามัญ ตรงตามแนวใหม่ล่าสุด พร้อมช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน แบบตัวต่อตัว 

!!! สำคัญที่สุด !!!
ทุกเนื้อหาสอนใหม่ทั้งหมด ไม่ได้ใช้วีดีโอเก่า แล้วเสริมแนวล่าสุด เพราะพี่เชื่อว่าข้อสอบแนวใหม่ ต้องใช้ความคุ้นเคยในการแก้ปัญหาระยะยาว จึงปรับ MIND SET ในทุกๆบทอย่างละเอียด

การเคลื่อนที่แนวตรง


เวลา(นาที)

1

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 1 30.01 นาที  

2

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 2 30.14 นาที  

3

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 3 27.08 นาที  

4

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 4 30.03 นาที  

5

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 5 32.27 นาที  

6

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 6 32.11 นาที  

7

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 7 36.48 นาที  

8

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 8 44.58 นาที  

9

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 9 32.21 นาที  

10

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 10 28.13 นาที  

11

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 11 30.17 นาที  

12

การเคลื่อนที่แนวตรง | part 12 26.45 นาที  

แรง และกฏการเคลื่อนที่


เวลา(นาที)

1

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 1 30.18 นาที  

2

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 2 31.46 นาที  

3

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 3 29.06 นาที  

4

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 4 30.03 นาที  

5

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 5 30.41 นาที  

6

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 6 15.17 นาที  

7

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 7 29.03 นาที  

8

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 8 30.36 นาที  

9

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 9 32.52 นาที  

10

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 10 31.56 นาที  

11

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 11 30.51 นาที  

12

แรง และกฏการเคลื่อนที่ | part 12 15.56 นาที  

สมดุลกล


เวลา(นาที)

1

สมดุลกล | part 1 30.55 นาที  

2

สมดุลกล | part 2 29.10 นาที  

3

สมดุลกล | part 3 32.25 นาที  

4

สมดุลกล | part 4 7.50 นาที  

5

สมดุลกล | part 5 30.44 นาที  

6

สมดุลกล | part 6 32.08 นาที  

7

สมดุลกล | part 7 38.56 นาที  

8

สมดุลกล | part 8 30.01 นาที  

9

สมดุลกล | part 9 17.12 นาที  
Physics TCAS Vol.1.pdf
รวมข้อสอบ_แรงและกฎการเคลื่อนที่.pdf
รวมข้อสอบ_สมดุลกล.pdf
รวมข้อสอบ_การเคลื่อนที่แนวตรง.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย