slider

ราคา

3,800

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

42 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

32

บทเรียน

ความยาว VDO

16 ชั่วโมง 9 นาที

P2162 รอบห้องสด ฟิสิกส์ ม.6


ชดเชยห้องสด

รายละเอียดคอร์สเรียน

แม่เหล็กและไฟฟ้า


เวลา(นาที)

ของแข็งและของไหล


เวลา(นาที)

1

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 1 30.02 นาที  

2

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 2 30.02 นาที  

3

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 3 28.04 นาที  

4

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 4 30.02 นาที  

5

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 5 30.02 นาที  

6

สภาพยืดหยุ่น และความดัน | Part 6 26.38 นาที  

7

แรงดัน | Part 1 30.02 นาที  

8

แรงดัน | Part 2 30.02 นาที  

9

แรงดัน | Part 3 35.51 นาที  

10

เครื่องมือวัดความดัน | Part 1 30.02 นาที  

11

เครื่องมือวัดความดัน | Part 2 37.17 นาที  

12

กฏของปาสคาล | Part 1 44.03 นาที  

13

แรงลอยตัว | Part 1 30.02 นาที  

14

แรงลอยตัว | Part 2 30.02 นาที  

15

แรงลอยตัว | Part 3 17.52 นาที  

16

แรงตึงผิวและแรงหนืด | Part 1 30.01 นาที  

17

แรงตึงผิวและแรงหนืด | Part 2 24.17 นาที  

18

แรงตึงผิวและแรงหนืด | Part 3 33.05 นาที  

19

พลศาสตร์ของของไหล | Part 1 30.43 นาที  

20

พลศาสตร์ของของไหล | Part 2 26.23 นาที  

21

พลศาสตร์ของของไหล | Part 3 31.57 นาที  

22

พลศาสตร์ของของไหล | Part 4 27.29 นาที  

ความร้อนและแก๊ส


เวลา(นาที)

1

ความร้อน | part 1 27.13 นาที  

2

ความร้อน | part 2 31.31 นาที  

3

ความร้อน | part 3 30.04 นาที  

4

ความร้อน | part 4 28.28 นาที  

5

ความร้อน | part 5 29.26 นาที  

6

ความร้อน | part 6 33.24 นาที  

7

กฏของแก๊ส | part 1 30.48 นาที  

8

กฏของแก๊ส | part 2 30.02 นาที  

9

กฏของแก๊ส | part 3 30.47 นาที  

10

กฏของแก๊ส | part 4 33.24 นาที  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เวลา(นาที)

ฟิสิกส์อะตอม


เวลา(นาที)

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค


เวลา(นาที)

ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย