slider

ราคา

3,000

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

150

วัน

ได้รับสิทธิ์

40 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

16

บทเรียน

ความยาว VDO

6 ชั่วโมง 59 นาที

P1258 ห้องสด คอร์สโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เนื้อหา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท


เชยเชยห้องสด

รายละเอียดคอร์สเรียน

ครั้งที่ 1 | ซิมเปิลฮาร์มอนิก


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 1 | part 1 11.06 นาที  

2

ครั้งที่ 1 | part 2 30.11 นาที  

3

ครั้งที่ 1 | part 3 28.46 นาที  

4

ครั้งที่ 1 | part 4 33.53 นาที  

ครั้งที่ 2 | ซิมเปิลฮาร์มอนิก


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 2 | part 1 30.04 นาที  

2

ครั้งที่ 2 | part 2 28.13 นาที  

3

ครั้งที่ 2 | part 3 31.01 นาที  

4

ครั้งที่ 2 | part 4 21.12 นาที  

ครั้งที่ 3 | ซิมเปิลฮาร์มอนิก


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 3 | part 1 30.12 นาที  

2

ครั้งที่ 3 | part 2 29.06 นาที  

3

ครั้งที่ 3 | part 3 29.10 นาที  

4

ครั้งที่ 3 | part 4 13.58 นาที  

ครั้งที่ 4 | ซิมเปิลฮาร์มอนิก


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 4 | part 1 31.13 นาที  

2

ครั้งที่ 4 | part 2 30.08 นาที  

3

ครั้งที่ 4 | part 3 25.28 นาที  

4

พิสูจน์สมการ x v a 15.49 นาที  
ซิมเปิลฮาร์มอนิค.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย