slider

ราคา

3,600

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

42 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

62

บทเรียน

ความยาว VDO

29 ชั่วโมง 31 นาที

P1164 รอบห้องสด ฟิสิกส์ ม.6


ชดเชยห้องสด

รายละเอียดคอร์สเรียน

บท ไฟฟ้าสถิต


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 1 | ประจุไฟฟ้า | Part 1 30.00 นาที  

2

ครั้งที่ 1 | ประจุไฟฟ้า | Part 2 30.00 นาที  

3

ครั้งที่ 1 | ประจุไฟฟ้า | Part 3 30.00 นาที  

4

ครั้งที่ 1 | ประจุไฟฟ้า | Part 4 20.09 นาที  

5

ครั้งที่ 1 | แรงไฟฟ้า | Part 5 30.00 นาที  

6

ครั้งที่ 1 | แรงไฟฟ้า | Part 6 30.00 นาที  

7

ครั้งที่ 1 | แรงไฟฟ้า | Part 7 30.00 นาที  

8

ครั้งที่ 1 | แรงไฟฟ้า | Part 8 26.05 นาที  

9

ครั้งที่ 2 | สนามไฟฟ้า | Part 1 30.00 นาที  

10

ครั้งที่ 2 | สนามไฟฟ้า | Part 2 30.00 นาที  

11

ครั้งที่ 2 | สนามไฟฟ้า | Part 3 30.00 นาที  

12

ครั้งที่ 2 | สนามไฟฟ้า | Part 4 24.18 นาที  

13

ครั้งที่ 2 | สนามไฟฟ้า | Part 5 30.00 นาที  

14

ครั้งที่ 2 | สนามไฟฟ้า | Part 6 30.00 นาที  

15

ครั้งที่ 2 | สนามไฟฟ้า | Part 7 35.18 นาที  

16

ครั้งที่ 3 | พลังงานศักย์ไฟฟ้า | Part 1 30.00 นาที  

17

ครั้งที่ 3 | พลังงานศักย์ไฟฟ้า | Part 2 30.00 นาที  

18

ครั้งที่ 3 | พลังงานศักย์ไฟฟ้า | Part 3 30.00 นาที  

19

ครั้งที่ 3 | พลังงานศักย์ไฟฟ้า | Part 4 16.50 นาที  

20

ครั้งที่ 3 | พลังงานศักย์ไฟฟ้า | Part 5 30.00 นาที  

21

ครั้งที่ 3 | พลังงานศักย์ไฟฟ้า | Part 6 30.00 นาที  

22

ครั้งที่ 3 | พลังงานศักย์ไฟฟ้า | Part 7 21.40 นาที  

23

ครั้งที่ 4 | ความจุไฟฟ้า | Part 1 30.02 นาที  

24

ครั้งที่ 4 | ความจุไฟฟ้า | Part 2 30.02 นาที  

25

ครั้งที่ 4 | ความจุไฟฟ้า | Part 3 36.43 นาที  

ไฟฟ้ากระแส


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 1 | กระแสไฟฟ้าและกฏของโอห์ม | Part 1 30.02 นาที  

2

ครั้งที่ 1 | กระแสไฟฟ้าและกฏของโอห์ม | Part 2 30.02 นาที  

3

ครั้งที่ 1 | กระแสไฟฟ้าและกฏของโอห์ม | Part 3 30.02 นาที  

4

ครั้งที่ 1 | กระแสไฟฟ้าและกฏของโอห์ม | Part 4 18.45 นาที  

5

ครั้งที่ 2 | การต่อตัวต้านทาน | Part 1 30.02 นาที  

6

ครั้งที่ 2 | การต่อตัวต้านทาน | Part 2 30.02 นาที  

7

ครั้งที่ 2 | การต่อตัวต้านทาน | Part 3 30.02 นาที  

8

ครั้งที่ 2 | การต่อตัวต้านทาน | Part 4 41.23 นาที  

9

ครั้งที่ 2 | วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | Part 1 30.02 นาที  

10

ครั้งที่ 2 | วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | Part 2 30.02 นาที  

11

ครั้งที่ 2 | วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | Part 3 43.26 นาที  

12

ครั้งที่ 3 | วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (ต่อ) | Part 1 29.30 นาที  

13

ครั้งที่ 3 | วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (ต่อ) | Part 2 25.45 นาที  

14

ครั้งที่ 3 | วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (ต่อ) | Part 3 32.19 นาที  

15

ครั้งที่ 3 | กำลังไฟฟ้า | Part 1 30.30 นาที  

16

ครั้งที่ 3 | กำลังไฟฟ้า | Part 2 29.02 นาที  

17

ครั้งที่ 3 | กำลังไฟฟ้า | Part 3 17.53 นาที  

แม่เหล็กและไฟฟ้า


เวลา(นาที)

1

สนามแม่เหล็ก | part 1 28.25 นาที  

2

สนามแม่เหล็ก | part 2 30.06 นาที  

3

สนามแม่เหล็ก | part 3 30.46 นาที  

4

สนามแม่เหล็ก | part 4 25.04 นาที  

5

แรงแม่เหล็ก | part 1 29.22 นาที  

6

แรงแม่เหล็ก | part 2 28.26 นาที  

7

แรงแม่เหล็ก | part 3 27.41 นาที  

8

แรงแม่เหล็ก | part 4 32.03 นาที  

9

แรงแม่เหล็ก | part 5 29.39 นาที  

10

โมเมนต์ขดลวดในสนามแม่เหล็ก 33.57 นาที  

11

การเหนี่ยวนำ | part 1 31.18 นาที  

12

การเหนี่ยวนำ | part 2 32.50 นาที  

13

การเหนี่ยวนำ | part 3 23.15 นาที  

14

หม้อแปลงไฟฟ้า | part 1 29.43 นาที  

15

หม้อแปลงไฟฟ้า | part 2 18.13 นาที  

16

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 1 31.12 นาที  

17

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 2 17.33 นาที  

18

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 3 13.09 นาที  

19

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 4 30.02 นาที  

20

ไฟฟ้ากระแสสลับ | part 5 18.20 นาที  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เวลา(นาที)

ฟิสิกส์อะตอม


เวลา(นาที)

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค


เวลา(นาที)

รวมโจทย์_ไฟฟ้าสถิต.pdf
รวมโจทย์_ไฟฟ้ากระแส.pdf
รวมโจทย์_แม่เหล็กและไฟฟ้า.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย