slider

ราคา

9,900 5,000

บาท

โดย ปิยวัช

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

85 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

111

บทเรียน

ความยาว VDO

56 ชั่วโมง 56 นาที

MO61 คอร์สเนื้อหา ม.6 ทั้งปี รวมทุกบทแบบละเอียด


ติวเนื้อหาคณิต ม.6 ทั้งปี อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?
น้องๆทีเรียนอยู่ม.6 (หรือกำลังจะขึ้น ม.6) สายวิทย์ | ศิลป์คำนวน ที่อยากเตรียมตัว เรียนเนื้อหาล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้มีความรู้ที่ครบมากๆ เรียนทันครูที่โรงเรียน สอบเก็บคะแนนย่อยได้ทุกครั้ง สอบกลางภาค ปลายภาคได้เต็ม

*ถ้าน้องอยากจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ควรสมัครเรียนคอร์ส 

'MO11 ติวเนื้อหาคณิตTCAS และตะลุยข้อสอบPAT1 กับ9สามัญ'

ต่อเนื่องได้เลยครับ เพื่อ

จะได้อะไรจากการเรียนคอร์สนี้
สอนเนื้อหาพื้นฐานใหม่ทั้งหมด พร้อมฝึกทำข้อสอบระดับง่าย-กลาง ด้วยวิธีอธิบายในแบบฉบับของพี่แมคเอง เอกสารและแบบฝึกหัดเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย

บท ลำดับและอนุกรม


เวลา(นาที)

1

ลำดับและอนุกรม | part 1 FREE 30.02 นาที  

2

ลำดับและอนุกรม | part 2 30.02 นาที  

3

ลำดับและอนุกรม | part 3 24.59 นาที  

4

ลำดับและอนุกรม | part 4 30.02 นาที  

5

ลำดับและอนุกรม | part 5 30.13 นาที  

6

ลำดับและอนุกรม | part 6 30.00 นาที  

7

ลำดับและอนุกรม | part 7 30.00 นาที  

8

ลำดับและอนุกรม | part 8 32.34 นาที  

9

ลำดับและอนุกรม | part 9 30.00 นาที  

10

ลำดับและอนุกรม | part 10 32.44 นาที  

11

ลำดับและอนุกรม | part 11 30.00 นาที  

12

ลำดับและอนุกรม | part 12 30.00 นาที  

13

ลำดับและอนุกรม | part 13 40.17 นาที  

14

ลำดับและอนุกรม | part 14 30.00 นาที  

15

ลำดับและอนุกรม | part 15 30.00 นาที  

16

ลำดับและอนุกรม | part 16 18.20 นาที  

17

ลำดับและอนุกรม | part 17 30.00 นาที  

18

ลำดับและอนุกรม | part 18 30.00 นาที  

19

ลำดับและอนุกรม | part 19 44.42 นาที  

20

ลำดับและอนุกรม | part 20 30.00 นาที  

21

ลำดับและอนุกรม | part 21 37.10 นาที  

22

ลำดับและอนุกรม | part 22 30.00 นาที  

23

ลำดับและอนุกรม | part 23 32.57 นาที  

24

ลำดับและอนุกรม | part 24 33.46 นาที  

25

ลำดับและอนุกรม | part 25 30.00 นาที  

26

ลำดับและอนุกรม | part 26 37.15 นาที  

27

ลำดับและอนุกรม | part 27 30.00 นาที  

28

ลำดับและอนุกรม | part 28 30.00 นาที  

29

ลำดับและอนุกรม | part 29 30.00 นาที  

30

ลำดับและอนุกรม | part 30 20.08 นาที  

31

ลำดับและอนุกรม | part 31 35.54 นาที  

32

ลำดับและอนุกรม | part 32 30.00 นาที  

33

ลำดับและอนุกรม | part 33 30.00 นาที  

34

ลำดับและอนุกรม | part 34 38.42 นาที  

บท แคลคูลัส


เวลา(นาที)

1

แคลคูลัส part | 1 FREE 30.00 นาที  

2

แคลคูลัส part | 2 39.41 นาที  

3

แคลคูลัส part | 3 39.34 นาที  

4

แคลคูลัส part | 4 30.00 นาที  

5

แคลคูลัส part | 5 30.00 นาที  

6

แคลคูลัส part | 6 30.00 นาที  

7

แคลคูลัส part | 7 21.24 นาที  

8

แคลคูลัส part | 8 15.45 นาที  

9

แคลคูลัส part | 9 30.00 นาที  

10

แคลคูลัส part | 10 20.22 นาที  

11

แคลคูลัส part | 11 30.00 นาที  

12

แคลคูลัส part | 12 30.00 นาที  

13

แคลคูลัส part | 13 30.00 นาที  

14

แคลคูลัส part | 14 17.35 นาที  

15

แคลคูลัส part | 15 30.00 นาที  

16

แคลคูลัส part | 16 34.24 นาที  

17

แคลคูลัส part | 17 30.00 นาที  

18

แคลคูลัส part | 18 30.00 นาที  

19

แคลคูลัส part | 19 30.00 นาที  

20

แคลคูลัส part | 20 20.58 นาที  

21

แคลคูลัส part | 21 41.12 นาที  

22

แคลคูลัส part | 22 30.00 นาที  

23

แคลคูลัส part | 23 30.00 นาที  

24

แคลคูลัส part | 24 33.32 นาที  

25

แคลคูลัส part | 25 30.00 นาที  

26

แคลคูลัส part | 26 37.22 นาที  

27

แคลคูลัส part | 27 30.00 นาที  

28

แคลคูลัส part | 28 38.35 นาที  

29

แคลคูลัส part | 29 30.00 นาที  

30

แคลคูลัส part | 30 18.28 นาที  

31

แคลคูลัส part | 31 30.00 นาที  

32

แคลคูลัส part | 32 27.01 นาที  

33

แคลคูลัส part | 33 30.00 นาที  

34

แคลคูลัส part | 34 36.09 นาที  

35

แคลคูลัส part | 35 45.11 นาที  

36

แคลคูลัส part | 36 30.00 นาที  

37

แคลคูลัส part | 37 27.33 นาที  

38

แคลคูลัส part | 38 42.23 นาที  

บท สถิติ


เวลา(นาที)

1

สถิติ part | 1 FREE 30.00 นาที  

2

สถิติ part | 2 27.06 นาที  

3

สถิติ part | 3 30.00 นาที  

4

สถิติ part | 4 41.30 นาที  

5

สถิติ part | 5 30.00 นาที  

6

สถิติ part | 6 30.00 นาที  

7

สถิติ part | 7 25.31 นาที  

8

สถิติ part | 8 30.00 นาที  

9

สถิติ part | 9 30.55 นาที  

10

สถิติ part | 10 30.00 นาที  

11

สถิติ part | 11 30.00 นาที  

12

สถิติ part | 12 43.06 นาที  

13

สถิติ part | 13 30.00 นาที  

14

สถิติ part | 14 32.15 นาที  

15

สถิติ part | 15 30.00 นาที  

16

สถิติ part | 16 43.26 นาที  

17

สถิติ part | 17 30.00 นาที  

18

สถิติ part | 18 30.00 นาที  

19

สถิติ part | 19 22.43 นาที  

20

สถิติ part | 20 30.00 นาที  

21

สถิติ part | 21 30.00 นาที  

22

สถิติ part | 22 16.29 นาที  

23

สถิติ part | 23 30.00 นาที  

24

สถิติ part | 24 30.00 นาที  

25

สถิติ part | 25 33.36 นาที  

26

สถิติ part | 26 30.00 นาที  

27

สถิติ part | 27 30.00 นาที  

28

สถิติ part | 28 40.53 นาที  

29

สถิติ part | 29 30.00 นาที  

30

สถิติ part | 30 22.29 นาที  

31

สถิติ part | 31 30.00 นาที  

32

สถิติ part | 32 30.00 นาที  

33

สถิติ part | 33 23.45 นาที  

บท ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น


เวลา(นาที)

1

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | Part 1 30.00 นาที  

2

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | Part 2 30.00 นาที  

3

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | Part 3 32.46 นาที  

4

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | Part 4 30.00 นาที  

5

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | Part 5 30.00 นาที  

6

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | Part 6 42.54 นาที  
Series M6.pdf
Calculus M6.pdf
Statistics M.6.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย