slider

ราคา

4,000 2,800

บาท

โดย ปิยวัช

เรียนได้

180

วัน

ได้รับสิทธิ์

45 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

62

บทเรียน

ความยาว VDO

30 ชั่วโมง 26 นาที

MO42 คอร์สเนื้อหาคณิต ม.4 เทอม 2 (รวมทุกบทแบบละเอียด


สอนติวเนื้อหาคณิต ม.4 เทอม 2 อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?
น้องๆทีเรียนอยู่ม.4 เทอม2 (หรือกำลังจะขึ้น ม.4 เทอม 2) สายวิทย์ | ศิลป์คำนวน ที่อยากเตรียมตัว เรียนเนื้อหาล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้มีความรู้ที่ครบมากๆ เรียนทันครูที่โรงเรียน สอบเก็บคะแนนย่อยได้ทุกครั้ง สอบกลางภาค ปลายภาคได้เต็ม

จะได้อะไรจากการเรียนคอร์สนี้
สอนเนื้อหาพื้นฐานใหม่ทั้งหมด พร้อมฝึกทำข้อสอบระดับง่าย-กลาง ด้วยวิธีอธิบายในแบบฉบับของพี่แมคเอง เอกสารและแบบฝึกหัดเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน


เวลา(นาที)

1

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 2 30.00 นาที  

3

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 3 30.00 นาที  

4

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 4 24.52 นาที  

5

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 5 30.00 นาที  

6

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 6 34.20 นาที  

7

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 7 30.00 นาที  

8

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 8 39.11 นาที  

9

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 9 30.00 นาที  

10

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 10 30.00 นาที  

11

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 11 30.00 นาที  

12

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 12 30.00 นาที  

13

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 13 35.52 นาที  

14

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 14 30.00 นาที  

15

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 15 30.10 นาที  

16

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 16 30.00 นาที  

17

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 17 30.00 นาที  

18

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 18 30.00 นาที  

19

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 19 17.39 นาที  

20

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 20 30.02 นาที  

21

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 21 23.22 นาที  

22

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 22 30.02 นาที  

23

บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | part 23 ( จบ ) 28.19 นาที  

บท เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย


เวลา(นาที)

1

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 1 30.00 นาที  

2

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 2 30.00 นาที  

3

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 3 30.00 นาที  

4

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 4 15.21 นาที  

5

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 5 30.00 นาที  

6

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 6 30.00 นาที  

7

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 7 40.56 นาที  

8

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 8 30.00 นาที  

9

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 9 30.00 นาที  

10

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 10 32.07 นาที  

11

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 11 30.00 นาที  

12

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 12 30.00 นาที  

13

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 13 30.00 นาที  

14

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 14 25.28 นาที  

15

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 15 30.00 นาที  

16

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 16 30.00 นาที  

17

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 17 30.00 นาที  

18

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 18 28.32 นาที  

19

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 19 30.00 นาที  

20

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 20 30.00 นาที  

21

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 21 (จบ) 40.18 นาที  

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม


เวลา(นาที)

1

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 1 30.00 นาที  

2

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 2 30.00 นาที  

3

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 3 30.00 นาที  

4

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 4 16.22 นาที  

5

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 5 30.00 นาที  

6

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 6 30.00 นาที  

7

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 7 24.03 นาที  

8

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 8 30.00 นาที  

9

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 9 30.00 นาที  

10

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 10 30.00 นาที  

11

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 11 41.18 นาที  

12

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 12 30.00 นาที  

13

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 13 30.00 นาที  

14

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 14 19.26 นาที  

15

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 15 30.00 นาที  

16

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 16 30.00 นาที  

17

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 17 30.00 นาที  

18

บท เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | part 18 ( จบ ) 18.45 นาที  
ชีทเรียน บท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ชีทเรียน บท เอ็กโปเนนเชียลและลอการิทึม
ชีทเรียน บท ภาคตัดกรวย

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย