slider

ราคา

6,000 4,000

บาท

โดย ปิยวัช

เรียนได้

150

วัน

ได้รับสิทธิ์

300 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

91

บทเรียน

ความยาว VDO

46 ชั่วโมง 10 นาที

MO12 ตะลุยโจทย์TCASเข้มข้น ระยะที่2 สำหรับเตรียมสอบ PAT1และ 9สามัญ


ะลุยโจทย์TCASเข้มข้น ระยะที่2 สำหรับเตรียมสอบ PAT1และ 9สามัญ

รายละเอียดคอร์สเรียน

บท จำนวนจริง


เวลา(นาที)

1

จำนวนจริง part | 1 FREE 30.00 นาที  

2

จำนวนจริง part | 2 30.00 นาที  

3

จำนวนจริง part | 3 42.19 นาที  

4

จำนวนจริง part | 4 30.00 นาที  

5

จำนวนจริง part | 5 16.55 นาที  

6

จำนวนจริง part | 6 30.00 นาที  

7

จำนวนจริง part | 7 30.00 นาที  

8

จำนวนจริง part | 8 30.00 นาที  

9

จำนวนจริง part | 9 30.25 นาที  

10

จำนวนจริง part | 10 30.00 นาที  

11

จำนวนจริง part | 11 (จบ) 34.45 นาที  

บท เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย


เวลา(นาที)

1

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 1 30.00 นาที  

2

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 2 30.00 นาที  

3

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 3 30.00 นาที  

4

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 4 34.11 นาที  

5

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 5 30.00 นาที  

6

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 6 31.54 นาที  

7

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 7 30.00 นาที  

8

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 8 30.00 นาที  

9

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 9 30.00 นาที  

10

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 10 42.20 นาที  

11

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 11 30.00 นาที  

12

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | part 12 (จบ) 28.02 นาที  

บท ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน


เวลา(นาที)

1

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 1 30.00 นาที  

2

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 2 30.00 นาที  

3

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 3 32.52 นาที  

4

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 4 30.00 นาที  

5

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 5 34.31 นาที  

6

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 6 30.00 นาที  

7

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 7 30.00 นาที  

8

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 8 14.30 นาที  

9

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 9 30.00 นาที  

10

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 10 นาที  

11

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | part 11 (จบ) 22.45 นาที  

บท ตรรกศาสตร์


เวลา(นาที)

1

ตรรกศาสตร์ | part 1 30.00 นาที  

2

ตรรกศาสตร์ | part 2 30.00 นาที  

3

ตรรกศาสตร์ | part 3 25.08 นาที  

4

ตรรกศาสตร์ | part 4 30.00 นาที  

5

ตรรกศาสตร์ | part 5 30.00 นาที  

6

ตรรกศาสตร์ | part 6 (จบ) 38.55 นาที  

บท เมตริกซ์


เวลา(นาที)

1

เมตริกซ์ | part 1 30.00 นาที  

2

เมตริกซ์ | part 2 30.00 นาที  

3

เมตริกซ์ | part 3 30.00 นาที  

4

เมตริกซ์ | part 4 23.03 นาที  

5

เมตริกซ์ | part 5 30.00 นาที  

6

เมตริกซ์ | part 6 32.35 นาที  

7

เมตริกซ์ | part 7 30.00 นาที  

8

เมตริกซ์ | part 8 30.00 นาที  

9

เมตริกซ์ | part 9 30.00 นาที  

10

เมตริกซ์ | part 10 41.36 นาที  

11

เมตริกซ์ | part 11 30.00 นาที  

12

เมตริกซ์ | part 12 (จบ) 37.08 นาที  

บท เซต


เวลา(นาที)

1

เซต | Part 1 30.00 นาที  

2

เซต | Part 2 30.00 นาที  

3

เซต | Part 3 33.12 นาที  

4

เซต | Part 4 (จบ) 34.00 นาที  

บท เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม


เวลา(นาที)

1

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 1 30.00 นาที  

2

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 2 30.00 นาที  

3

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 3 44.10 นาที  

4

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 4 30.00 นาที  

5

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 5 33.40 นาที  

6

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 6 30.00 นาที  

7

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 7 30.00 นาที  

8

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 8 34.28 นาที  

9

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 9 30.00 นาที  

10

เอกซ์โปเนนเชียล ลอการิทึม | Part 10 (จบ) 27.33 นาที  

บท การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น


เวลา(นาที)

1

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 1 30.00 นาที  

2

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 2 34.16 นาที  

3

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 3 30.00 นาที  

4

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 4 34.37 นาที  

5

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 5 30.00 นาที  

6

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 6 30.00 นาที  

7

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 7 42.11 นาที  

8

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 8 37.57 นาที  

9

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 9 37.57 นาที  

10

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 10 20.21 นาที  

11

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 11 30.00 นาที  

12

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 12 30.00 นาที  

13

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 13 30.00 นาที  

14

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น | Part 14 (จบ) 16.11 นาที  

บท จำนวนเชิงซ้อน


เวลา(นาที)

1

จำนวนเชิงซ้อน | Part 1 30.00 นาที  

2

จำนวนเชิงซ้อน | Part 2 30.00 นาที  

3

จำนวนเชิงซ้อน | Part 3 37.47 นาที  

4

จำนวนเชิงซ้อน | Part 4 30.00 นาที  

5

จำนวนเชิงซ้อน | Part 5 30.00 นาที  

6

จำนวนเชิงซ้อน | Part 6 41.05 นาที  

7

จำนวนเชิงซ้อน | Part 7 30.00 นาที  

8

จำนวนเชิงซ้อน | Part 8 18.09 นาที  

9

จำนวนเชิงซ้อน | Part 9 30.00 นาที  

10

จำนวนเชิงซ้อน | Part 10 30.00 นาที  

11

จำนวนเชิงซ้อน | Part 11 (จบ) 29.08 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย