slider

ราคา

10,500 6,800

บาท

โดย ปิยวัช

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

156 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

220

บทเรียน

ความยาว VDO

105 ชั่วโมง 2 นาที

MO11 ติวสรุปเนื้อหาคณิต TCAS อย่างละเอียด สำหรับเตรียมสอบ PAT1 และ วิชาสามัญ


ติวสรุปเนื้อหาคณิต PAT1 และ 9 วิชาสามัญอย่างละเอียด

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?
น้องๆม.6 ที่มีพื้นฐานคณิตไม่แน่น หรือ ลืมเนื้อหาไปเกือบทั้งหมดแล้ว ได้ทบทวนเรียนกันใหม่ทุกบท เพื่อจะได้มีความรู้ที่ครบที่สุดก่อนที่จะเริ่มฝึกทำโจทย์ในระดับที่ยากขึ้นไป หรือน้องๆที่พอจำเนื้อหาได้บ้าง แต่อยากได้เทคนิคพิเศษทำข้อสอบระดับ พร้อมแนวทางการทำข้อสอบจริง

จะได้อะไรจากการเรียนคอร์สนี้
ติวทบทวนสรุปเนื้อหาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เนื้อหาม.4-5-6  จากง่ายสุดไปจนถึงทำข้อสอบPAT1 , 9 วิชาสามัญได้ อธิบายด้วยวิธีการอธิบายในแบบสไตล์ของพี่แมคเอง ไม่ซ้ำใคร ด้วยประสบการณ์จริงที่พี่แมคเข้าไปสอบกับน้องๆ เอกสาร และแบบฝึกหัดเรียงบทเรียนใหม่เพื่อความต่อเนื่องเข้าใจง่ายแน่นอน

ก่อนจะเริ่มเรียน


เวลา(นาที)

1

อะไรเปลี่ยนไปในข้อสอบแนวใหม่ FREE 6.18 นาที  

2

อย่าเพิ่งเริ่มเรียนถ้ายังไม่ได้ดูสิ่งนี้ นาที  

จำนวนจริง | Real number


เวลา(นาที)

1

Ad-Real part 1 FREE 30.00 นาที  

2

Ad-Real part 2 36.04 นาที  

3

Ad-Real part 3 30.00 นาที  

4

Ad-Real part 4 30.00 นาที  

5

Ad-Real part 5 27.05 นาที  

6

Ad-Real part 6 23.28 นาที  

7

Ad-Real part 7 30.00 นาที  

8

Ad-Real part 8 30.27 นาที  

9

Ad-Real part 9 31.04 นาที  

10

Ad-Real part 10 30.00 นาที  

11

Ad-Real part 11 29.51 นาที  

12

Ad-Real part 12 22.32 นาที  

เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย | Conic section


เวลา(นาที)

1

Ad-conic Part 1 30.00 นาที  

2

Ad-conic Part 2 29.29 นาที  

3

Ad-conic Part 3 25.57 นาที  

4

Ad-conic Part 4 30.00 นาที  

5

Ad-conic Part 5 30.00 นาที  

6

Ad-conic Part 6 28.47 นาที  

7

Ad-conic Part 7 30.00 นาที  

8

Ad-conic Part 8 30.38 นาที  

9

Ad-conic Part 9 30.00 นาที  

10

Ad-conic Part 10 32.10 นาที  

11

Ad-conic Part 11 12.00 นาที  

12

Ad-conic Part 12 30.00 นาที  

13

Ad-conic Part 13 30.00 นาที  

14

Ad-conic Part 14 33.00 นาที  

15

Ad-conic Part 15 30.00 นาที  

16

Ad-conic Part 16 30.00 นาที  

17

Ad-conic Part 17 18.45 นาที  

18

Ad-conic Part 18 30.00 นาที  

19

Ad-conic Part 19 14.01 นาที  

20

Ad-conic Part 20 30.00 นาที  

21

Ad-conic Part 21 30.00 นาที  

22

Ad-conic Part 22 29.26 นาที  

23

Ad-lp Part 1 30.00 นาที  

24

Ad-lp Part 2 30.00 นาที  

25

Ad-lp Part 3 36.03 นาที  

26

Ad-lp Part 4 27.58 นาที  

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน | Relation and function


เวลา(นาที)

1

Ad-Func part 1 30.00 นาที  

2

Ad-Func part 2 15.04 นาที  

3

Ad-Func part 3 30.00 นาที  

4

Ad-Func part 4 25.17 นาที  

5

Ad-Func part 5 30.00 นาที  

6

Ad-Func part 6 40.01 นาที  

7

Ad-Func part 7 30.00 นาที  

8

Ad-Func part 8 30.00 นาที  

9

Ad-Func part 9 17.46 นาที  

10

Ad-Func part 10 17.28 นาที  

11

Ad-Func part 11 30.00 นาที  

12

Ad-Func part 12 8.30 นาที  

13

Ad-Func part 13 33.21 นาที  

แคลคูลัส | Calculus


เวลา(นาที)

1

Ad-Cal part 1 30.00 นาที  

2

Ad-Cal part 2 35.46 นาที  

3

Ad-Cal part 3 30.00 นาที  

4

Ad-Cal part 4 25.45 นาที  

5

Ad-Cal part 5 30.00 นาที  

6

Ad-Cal part 6 30.00 นาที  

7

Ad-Cal part 7 33.36 นาที  

8

Ad-Cal part 8 30.00 นาที  

9

Ad-Cal part 9 12.06 นาที  

10

Ad-Cal part 10 30.00 นาที  

11

Ad-Cal part 11 30.00 นาที  

12

Ad-Cal part 12 25.10 นาที  

13

Ad-Cal part 13 30.00 นาที  

14

Ad-Cal part 14 30.00 นาที  

15

Ad-Cal part 15 39.10 นาที  

16

Ad-Cal part 16 30.00 นาที  

17

Ad-Cal part 17 16.03 นาที  

เอกซ์โปเนนเชียล และ ลอการิทึม | Exponential and logarithm


เวลา(นาที)

1

Ad-Expolog part 1 38.27 นาที  

2

Ad-Expolog part 2 30.00 นาที  

3

Ad-Expolog part 3 30.00 นาที  

4

Ad-Expolog part 4 30.00 นาที  

5

Ad-Expolog part 5 13.10 นาที  

6

Ad-Expolog part 6 30.00 นาที  

7

Ad-Expolog part 7 13.55 นาที  

8

Ad-Expolog part 8 30.00 นาที  

9

Ad-Expolog part 9 30.00 นาที  

10

Ad-Expolog part 10 35.38 นาที  

11

Ad-Expolog part 11 30.00 นาที  

12

Ad-Expolog part 12 35.55 นาที  

13

Ad-Expolog part 13 30.00 นาที  

14

Ad-Expolog part 14 36.16 นาที  

15

Ad-Expolog part 15 30.00 นาที  

16

Ad-Expolog part 16 30.00 นาที  

17

Ad-Expolog part 17 27.51 นาที  

สถิติ | Statistics


เวลา(นาที)

1

Ad-stat Part 1 30.00 นาที  

2

Ad-stat Part 2 30.00 นาที  

3

Ad-stat Part 3 30.00 นาที  

4

Ad-stat Part 4 29.03 นาที  

5

Ad-stat Part 5 30.00 นาที  

6

Ad-stat Part 6 30.00 นาที  

7

Ad-stat Part 7 33.16 นาที  

8

Ad-stat Part 8 30.00 นาที  

9

Ad-stat Part 9 30.00 นาที  

10

Ad-stat Part 10 30.00 นาที  

11

Ad-stat Part 11 14.51 นาที  

12

Ad-stat Part 12 39.23 นาที  

13

Ad-stat Part 13 30.00 นาที  

14

Ad-stat Part 14 15.13 นาที  

15

Ad-stat Part 15 30.00 นาที  

16

Ad-stat Part 16 31.16 นาที  

17

Ad-stat Part 17 30.00 นาที  

18

Ad-stat Part 18 41.42 นาที  

ความน่าจะเป็น | Probability


เวลา(นาที)

1

Ad-Prob part 1 30.00 นาที  

2

Ad-Prob part 2 30.00 นาที  

3

Ad-Prob part 3 16.48 นาที  

4

Ad-Prob part 4 30.00 นาที  

5

Ad-Prob part 5 30.00 นาที  

6

Ad-Prob part 6 13.18 นาที  

7

Ad-Prob part 7 30.00 นาที  

8

Ad-Prob part 8 15.36 นาที  

9

Ad-Prob part 9 30.00 นาที  

10

Ad-Prob part 10 30.00 นาที  

11

Ad-Prob part 11 28.01 นาที  

12

Ad-Prob part 12 38.21 นาที  

13

Ad-Prob part 13 30.00 นาที  

14

Ad-Prob part 14 20.44 นาที  

15

Ad-Prob part 15 30.00 นาที  

16

Ad-Prob part 16 41.16 นาที  

17

Ad-Prob part 17 30.00 นาที  

18

Ad-Prob part 18 30.00 นาที  

19

Ad-Prob part 19 29.23 นาที  

20

Ad-Prob part 20 30.00 นาที  

21

Ad-Prob part 21 42.11 นาที  

บท เซต


เวลา(นาที)

1

เซต | part 1 30.00 นาที  

2

เซต | part 2 46.15 นาที  

3

เซต | part 3 30.00 นาที  

4

เซต | part 4 23.50 นาที  

5

เซต | part 5 30.00 นาที  

6

เซต | part 6 30.00 นาที  

7

เซต | part 7 15.27 นาที  

8

เซต | part 8 40.35 นาที  

9

เซต | part 9 30.00 นาที  

10

เซต | part 10 35.37 นาที  

ตรรกศาสตร์ | Logic


เวลา(นาที)

1

Ad-logic Part 1 30.00 นาที  

2

Ad-logic Part 2 30.00 นาที  

3

Ad-logic Part 3 21.17 นาที  

4

Ad-logic Part 4 30.00 นาที  

5

Ad-logic Part 5 34.24 นาที  

6

Ad-logic Part 6 41.30 นาที  

7

Ad-logic Part 7 28.24 นาที  

8

Ad-logic Part 8 30.00 นาที  

9

Ad-logic Part 9 30.00 นาที  

10

Ad-logic Part 10 30.00 นาที  

11

Ad-logic Part 11 17.59 นาที  

ลำดับ และ อนุกรม | Sequence and Series


เวลา(นาที)

1

Ad-Series part 1 30.00 นาที  

2

Ad-Series part 2 30.00 นาที  

3

Ad-Series part 3 30.00 นาที  

4

Ad-Series part 4 28.39 นาที  

5

Ad-Series part 5 30.00 นาที  

6

Ad-Series part 6 30.00 นาที  

7

Ad-Series part 7 12.42 นาที  

8

Ad-Series part 8 30.00 นาที  

9

Ad-Series part 9 30.00 นาที  

10

Ad-Series part 10 30.00 นาที  

11

Ad-Series part 11 13.25 นาที  

12

Ad-Series part 12 30.00 นาที  

13

Ad-Series part 13 30.00 นาที  

14

Ad-Series part 14 30.00 นาที  

15

Ad-Series part 15 28.11 นาที  

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ | Trigonometric function


เวลา(นาที)

1

Ad-trigo Part 1 30.00 นาที  

2

Ad-trigo Part 2 30.00 นาที  

3

Ad-trigo Part 3 23.33 นาที  

4

Ad-trigo Part 4 30.00 นาที  

5

Ad-trigo Part 5 30.00 นาที  

6

Ad-trigo Part 6 33.09 นาที  

7

Ad-trigo Part 7 19.53 นาที  

8

Ad-trigo Part 8 30.00 นาที  

9

Ad-trigo Part 9 30.00 นาที  

10

Ad-trigo Part 10 33.24 นาที  

11

Ad-trigo Part 11 30.00 นาที  

12

Ad-trigo Part 12 29.24 นาที  

13

Ad-trigo Part 13 20.49 นาที  

เวกเตอร์ | Vector


เวลา(นาที)

1

Ad-vec Part 1 30.00 นาที  

2

Ad-vec Part 2 35.25 นาที  

3

Ad-vec Part 3 30.00 นาที  

4

Ad-vec Part 4 30.00 นาที  

5

Ad-vec Part 5 30.00 นาที  

6

Ad-vec Part 6 30.00 นาที  

7

Ad-vec Part 7 19.00 นาที  

8

Ad-vec Part 8 30.00 นาที  

9

Ad-vec Part 9 30.00 นาที  

10

Ad-vec Part 10 29.45 นาที  

11

Ad-vec Part 11 8.06 นาที  

12

Ad-vec Part 12 30.00 นาที  

13

Ad-vec Part 13 30.00 นาที  

14

Ad-vec Part 14 30.00 นาที  

15

Ad-vec Part 15 7.51 นาที  

16

Ad-vec Part 16 30.00 นาที  

17

Ad-vec Part 17 30.00 นาที  

18

Ad-vec Part 18 38.38 นาที  

บท จำนวนเชิงซ้อน | Complex number


เวลา(นาที)

1

จำนวนเชิงซ้อน | part 1 30.00 นาที  

2

จำนวนเชิงซ้อน | part 2 38.02 นาที  

3

จำนวนเชิงซ้อน | part 3 30.00 นาที  

4

จำนวนเชิงซ้อน | part 4 17.58 นาที  

5

จำนวนเชิงซ้อน | part 5 30.00 นาที  

6

จำนวนเชิงซ้อน | part 6 36.02 นาที  

7

จำนวนเชิงซ้อน | part 7 30.00 นาที  

8

จำนวนเชิงซ้อน | part 8 18.28 นาที  

9

จำนวนเชิงซ้อน | part 9 30.00 นาที  

10

จำนวนเชิงซ้อน | part 10 42.04 นาที  

เมตริกซ์ | Matrix


เวลา(นาที)

1

Ad-matrix Part 1 30.00 นาที  

2

Ad-matrix Part 2 22.41 นาที  

3

Ad-matrix Part 3 30.00 นาที  

4

Ad-matrix Part 4 30.00 นาที  

5

Ad-matrix Part 5 41.21 นาที  

6

Ad-matrix Part 6 30.00 นาที  

7

Ad-matrix Part 7 30.00 นาที  

8

Ad-matrix Part 8 40.37 นาที  

9

Ad-matrix Part 9 30.00 นาที  

10

Ad-matrix Part 10 22.14 นาที  

11

Ad-matrix Part 11 30.00 นาที  

12

Ad-matrix Part 12 30.00 นาที  

13

Ad-matrix Part 13 28.48 นาที  

ทฤษฎีจำนวน | Number theory


เวลา(นาที)

1

Ad-Theory part 1 30.00 นาที  

2

Ad-Theory part 2 30.00 นาที  

3

Ad-Theory part 3 30.00 นาที  

4

Ad-Theory part 4 34.59 นาที  
1. Admission - Real.pdf
Homework - Function.pdf
Homework Ad - Real Number.pdf
Homework Ad - Conic.pdf
Homework Ad - LP.pdf
Homework Ad - Function.pdf
2. Admission - Conic.pdf
3. Admission - Function.pdf
4. Admission - Calculus.pdf
Homework Ad -Calculus.pdf
5. Admission - Expo&Log.pdf
6. Admission - Statistics.pdf
7. Admission - Probability.pdf
8. Admission - Set.pdf
9. Admission - Logic.pdf
10. Admission - Series.pdf
11. Admission - Trigonometry.pdf
12. Admission - Vector.pdf
13. Admission - Complex.pdf
14. Admission - Matrix.pdf
15. Admission - Number Theory.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • พี่แม็คสอนสนุกมากๆเลยค่ะ สอนไปนานๆเลยนะคะ
    จอมสุดา ทศานนท์

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย