slider

ราคา

10,000 5,000

บาท

โดย ภราไดย

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

126 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

175

บทเรียน

ความยาว VDO

84 ชั่วโมง 9 นาที

EG11 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม ครบทุกพาร์ท


คอร์สเรียนที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ PAT3

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สพื้นฐานวิศวกรรม เป็น คอร์สที่พี่แนะนำให้เหล่าว่าที่วิศวกรทุกคนต้องเรียน เพราะพี่ๆทุกคนได้จัดรูปแบบการสอนครบทุกพาร์ทของข้อสอบซึ่งประกอบด้วย

- ฟิสิกส์วิศวกรรม สอนโดยพี่ไดย
- คณิตวิศวกรรม สอนโดยพี่แมค
- เคมีวิศวกรรม สอนโดยพี่เอิร์ธ
- เขียนแบบวิศวกรรม สอนโดยพี่แมค

เรียกได้ว่าครบทุกพาร์ทของข้อสอบ จบภายในคอร์สเดียว

พี่ๆยืนยันได้เลยว่า อัพเดตใหม่ล่าสุดกว่าที่ไหนๆ หวังว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์สูงสุดกับคอร์สนี้นะครับ

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 2 FREE 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 3 34.01 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 4 30.00 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 1 | part 7 14.21 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 4 45.04 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 2 | part 7 21.52 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 1 26.38 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 4 24.11 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 5 2.53 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 7 30.00 นาที  

8

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 8 30.00 นาที  

9

กลศาสตร์ ครั้งที่ 3 | part 9 13.31 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 4


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 3 40.59 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 4 30.00 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 6 37.12 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 4 | part 7 7.58 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 5


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 4 26.58 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 5 | part 7 26.30 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 6


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 4 20.33 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 6 30.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 6 | part 7 30.09 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 7


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 3 30.00 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 4 22.05 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 5 30.00 นาที  

6

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 6 18.00 นาที  

7

กลศาสตร์ ครั้งที่ 7 | part 7 31.44 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 8


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 1 30.00 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 3 29.39 นาที  

4

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 4 24.13 นาที  

5

กลศาสตร์ ครั้งที่ 8 | part 5 19.33 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | กลศาสตร์ ครั้งที่ 9


เวลา(นาที)

1

กลศาสตร์ ครั้งที่ 9 | part 1 นาที  

2

กลศาสตร์ ครั้งที่ 9 | part 2 30.00 นาที  

3

กลศาสตร์ ครั้งที่ 9 | part 3 32.55 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 2 FREE 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 4 11.36 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 6 30.00 นาที  

7

ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 | part 7 20.25 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 4 39.17 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 6 30.00 นาที  

7

ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 | part 7 35.52 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 4 24.28 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 6 30.00 นาที  

7

ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 | part 7 40.33 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 4


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 3 24.50 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 4 30.00 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 4 | part 6 17.36 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 5


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 4 31.50 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 | part 6 26.41 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | ไฟฟ้า ครั้งที่ 6


เวลา(นาที)

1

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 1 30.00 นาที  

2

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 2 30.00 นาที  

3

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 3 30.00 นาที  

4

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 4 23.38 นาที  

5

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 5 30.00 นาที  

6

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 6 30.00 นาที  

7

ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 | part 7 40.31 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 1


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 2 FREE 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 3 30.29 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 4 30.00 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 1 | part 6 34.14 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 2


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 3 30.00 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 4 31.15 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 6 30.00 นาที  

7

สมบัติสาร ครั้งที่ 2 | part 7 18.19 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 3


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 3 30.00 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 4 33.34 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 6 30.00 นาที  

7

สมบัติสาร ครั้งที่ 3 | part 7 21.25 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 4


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 3 38.48 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 4 30.00 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 4 | part 6 35.02 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | สมบัติสาร ครั้ง 5


เวลา(นาที)

1

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 1 30.00 นาที  

2

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 2 30.00 นาที  

3

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 3 38.07 นาที  

4

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 4 30.00 นาที  

5

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 5 30.00 นาที  

6

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 6 25.58 นาที  

7

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 7 30.00 นาที  

8

สมบัติสาร ครั้งที่ 5 | part 8 31.11 นาที  

ฟิสิกส์วิศวกรรม | คลื่น | ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

คลื่น | ครั้งที่ 1 | Part 1 30.00 นาที  

2

คลื่น | ครั้งที่ 1 | Part 2 30.00 นาที  

3

คลื่น | ครั้งที่ 1 | Part 3 42.56 นาที  

คณิตวิศวกรรม | แคลคูลัส | ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

แคลคูลัส | ครั้งที่ 1 | Part 1 FREE 30.00 นาที  

2

แคลคูลัส | ครั้งที่ 1 | Part 2 30.00 นาที  

3

แคลคูลัส | ครั้งที่ 1 | Part 3 27.23 นาที  

4

แคลคูลัส | ครั้งที่ 1 | Part 4 30.00 นาที  

5

แคลคูลัส | ครั้งที่ 1| Part 5 24.34 นาที  

คณิตวิศวกรรม | แคลคูลัส | ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

แคลคูลัส | ครั้งที่ 2 | Part 1 30.00 นาที  

2

แคลคูลัส | ครั้งที่ 2 | Part 2 30.00 นาที  

3

แคลคูลัส | ครั้งที่ 2 | Part 3 30.00 นาที  

4

แคลคูลัส | ครั้งที่ 2 | Part 4 16.19 นาที  

5

แคลคูลัส | ครั้งที่ 2 | Part 5 30.00 นาที  

6

แคลคูลัส | ครั้งที่ 2 | Part 6 30.00 นาที  

7

แคลคูลัส | ครั้งที่ 2 | Part 7 25.09 นาที  

คณิตศาสตร์วิศวกรรม | ลอการิทึม | ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

ลอการิทึม | ครั้งที่ 3 | Part 1 30.00 นาที  

2

ลอการิทึม | ครั้งที่ 3 | Part 2 30.00 นาที  

3

ลอการิทึม | ครั้งที่ 3 | Part 3 28.45 นาที  

4

ลอการิทึม | ครั้งที่ 3 | Part 4 30.00 นาที  

5

ลอการิทึม | ครั้งที่ 3 | Part 5 30.00 นาที  

6

ลอการิทึม | ครั้งที่ 3 | Part 6 37.00 นาที  

คณิตศาสตร์วิศวกรรม | Drawing | ครั้งที่ 4


เวลา(นาที)

1

Drawing | ครั้งที่ 4 | Part 1 30.00 นาที  

2

Drawing | ครั้งที่ 4 | Part 2 30.00 นาที  

3

Drawing | ครั้งที่ 4 | Part 3 36.53 นาที  

4

Drawing | ครั้งที่ 4 | Part 4 30.00 นาที  

5

Drawing | ครั้งที่ 4 | Part 5 17.27 นาที  

คณิตศาสตร์วิศวกรรม | Programming | ครั้งที่ 5


เวลา(นาที)

1

Programming | ครั้งที่ 5 | Part 1 30.00 นาที  

2

Programming | ครั้งที่ 5 | Part 2 24.41 นาที  

คณิตศาสตร์วิศวกรรม | พื้นฐาน ม. ต้น | ครั้งที่ 6


เวลา(นาที)

1

พื้นฐาน ม. ต้น | ครั้งที่ 6 | Part 1 41.07 นาที  

2

พื้นฐาน ม. ต้น | ครั้งที่ 6 | Part 2 30.00 นาที  

3

พื้นฐาน ม. ต้น | ครั้งที่ 6 | Part 3 30.00 นาที  

4

พื้นฐาน ม. ต้น | ครั้งที่ 6 | Part 4 32.30 นาที  

เคมีวิศวกรรม | พันธะเคมี | ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

พันธะเคมี | ครั้งที่ 1 | Part 1 29.57 นาที  

2

พันธะเคมี | ครั้งที่ 1 | Part 2 30.02 นาที  

3

พันธะเคมี | ครั้งที่ 1 | Part 3 31.12 นาที  

4

พันธะเคมี | ครั้งที่ 1 | Part 4 31.46 นาที  

5

พันธะเคมี | ครั้งที่ 1 | Part 5 8.53 นาที  

เคมีวิศวกรรม | ปฏิกิริยาเคมี | ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

ปฏิกิริยาเคมี | ครั้งที่ 2 | Part 1 31.35 นาที  

2

ปฏิกิริยาเคมี | ครั้งที่ 2 | Part 2 19.45 นาที  

3

ปฏิกิริยาเคมี | ครั้งที่ 2 | Part 3 24.37 นาที  

เคมีวิศวกรรม | กรด-เบส | ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

กรด-เบส | ครั้งที่ 3 | Part 1 29.41 นาที  

2

กรด-เบส | ครั้งที่ 3 | Part 2 20.38 นาที  
1.พันธะเคมี.pdf
2.ปฏิกิริยาเคมี.pdf
3.กรด-เบส.pdf
PAT3 ฟิสิกส์ เล่ม1 กลศาสตร์.pdf
PAT3 ฟิสิกส์ เล่ม2 ไฟฟ้า.pdf
PAT3 ฟิสิกส์ เล่ม3 สมบัติสารและคลื่น.pdf
รวมข้อสอบฟิสิกส์วิศวกรรม ปี 52-57.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย