slider

ราคา

3,800 3,000

บาท

โดย กันตภณ

เรียนได้

180

วัน

ได้รับสิทธิ์

30 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

42

บทเรียน

ความยาว VDO

20 ชั่วโมง 7 นาที

CO41 คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท


สอนติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 อย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 อย่างละเอียด สอนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนย่อยระหว่างเทอม เตรียมสอบกลางภาค - ปลายภาค เพื่อความรู้ และเกรดที่ดีขึ้น 

เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.4 สายวิทย์คณิต ที่ต้องการความรู้ความเข้าในเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทำข้อสอบได้ดวยตัวเอง

หากน้องต้องการให้มีความรู้ มีคะแนนและเกรดที่ดีขึ้น 
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อน้องครับ

บท โครงสร้างอะตอม


เวลา(นาที)

1

โครงสร้างอะตอม | part 1 FREE 30.02 นาที  

2

โครงสร้างอะตอม | part 2 30.02 นาที  

3

โครงสร้างอะตอม | part 3 30.02 นาที  

4

โครงสร้างอะตอม | part 4 30.02 นาที  

5

โครงสร้างอะตอม | part 5 15.57 นาที  

6

โครงสร้างอะตอม | part 6 30.02 นาที  

7

โครงสร้างอะตอม | part 7 30.02 นาที  

8

โครงสร้างอะตอม | part 8 30.02 นาที  

9

โครงสร้างอะตอม | part 9 30.02 นาที  

10

โครงสร้างอะตอม | part 10 38.29 นาที  

11

โครงสร้างอะตอม | part 11 30.02 นาที  

12

โครงสร้างอะตอม | part 12 30.02 นาที  

13

โครงสร้างอะตอม | part 13 30.02 นาที  

14

โครงสร้างอะตอม | part 14 5.38 นาที  

15

โครงสร้างอะตอม | part 15 30.02 นาที  

16

โครงสร้างอะตอม | part 16 35.46 นาที  

17

โครงสร้างอะตอม | part 17 30.02 นาที  

18

โครงสร้างอะตอม | part 18 30.02 นาที  

19

โครงสร้างอะตอม | part 19 30.02 นาที  

20

โครงสร้างอะตอม | part 20 7.13 นาที  

21

โครงสร้างอะตอม | part 21 22.22 นาที  

22

โครงสร้างอะตอม | part 22 36.13 นาที  

บท สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ


เวลา(นาที)

1

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 1 30.02 นาที  

2

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 2 30.02 นาที  

3

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 3 34.10 นาที  

4

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 4 30.02 นาที  

5

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 5 30.02 นาที  

6

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 6 16.42 นาที  

7

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 7 30.02 นาที  

8

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 8 30.02 นาที  

9

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 9 25.28 นาที  

10

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 10 30.02 นาที  

11

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 11 18.01 นาที  

12

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 12 36.16 นาที  

13

สมบัติธาตุตามตารางธาตุ | part 13 27.56 นาที  

บท พันธะเคมี


เวลา(นาที)

บท พันธะเคมี


เวลา(นาที)

1

พันธะเคมี | part 1 30.00 นาที  

2

พันธะเคมี | part 2 30.00 นาที  

3

พันธะเคมี | part 3 30.00 นาที  

4

พันธะเคมี | part 4 37.50 นาที  

5

พันธะเคมี | part 5 30.00 นาที  

6

พันธะเคมี | part 6 30.00 นาที  

7

พันธะเคมี | part 7 38.16 นาที  
Chemical Bonding.pdf
1. Atom.pdf
2. Periodic Table.pdf
Blank Periodic Table.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย