slider

ราคา

3,000

บาท

โดย กันตภณ

เรียนได้

120

วัน

ได้รับสิทธิ์

40 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

13

บทเรียน

ความยาว VDO

3 ชั่วโมง 19 นาที

C1259 ห้องสด คอร์สโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เนื้อหา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท


เฉพาะกลุ่มน้องที่เรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รายละเอียดคอร์สเรียน

แก๊ส (Gas)


เวลา(นาที)

1

สถานะของสาร 11.06 นาที  

2

ความดันของแก๊ส 12.47 นาที  

3

การวัดความดันแก๊ส 24.06 นาที  

4

พื้นฐานคณิต - การแปรผัน 8.25 นาที  

5

กฏของบอยล์ 12.20 นาที  

6

กฏของชาร์ล 14.31 นาที  

7

กฏของเกย์-ลูสแซก 7.49 นาที  

8

กฏรวมแก๊ส 15.23 นาที  

9

กฏของอาโวกาโดร 6.11 นาที  

10

โจทย์กฏของแก๊ส - Part 1 16.57 นาที  

11

โจทย์กฏของแก๊ส - Part 2 29.00 นาที  

12

โจทย์กฏของแก๊ส - Part 3 29.58 นาที  

13

กฏของแก๊สอุดมคติ 10.36 นาที  
M.5 Gas.pdf
M.5 Rate of reaction.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย