slider

ราคา

7,000 4,000

บาท

โดย สุชญา

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

48 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

65

บทเรียน

ความยาว VDO

32 ชั่วโมง 24 นาที

BO12 Content Biology ตะลุยข้อสอบชีววิทยา


ตะลุยโจทย์ชีววิทยา PAT2 และวิชาสามัญ

รายละเอียดคอร์สเรียน

ครั้งที่ 1 (5 ธ.ค. 63) | การสังเคราะห์ด้วยแสง


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 1 | Part 1 30.00 นาที  

2

ครั้งที่ 1 | Part 2 30.00 นาที  

3

ครั้งที่ 1 | Part 3 30.00 นาที  

4

ครั้งที่ 1 | Part 4 37.36 นาที  

5

ครั้งที่ 1 | Part 5 30.00 นาที  

6

ครั้งที่ 1 | Part 6 18.33 นาที  

ครั้งที่ 2 (12 ธ.ค. 63) | การสังเคราะห์ด้วยแสง+การลำเลียง+การตอบสนอง+โครงสร้างพืช


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 2 | Part 1 30.00 นาที  

2

ครั้งที่ 2 | Part 2 30.00 นาที  

3

ครั้งที่ 2 | Part 3 19.31 นาที  

4

ครั้งที่ 2 | Part 4 30.00 นาที  

5

ครั้งที่ 2 | Part 5 30.00 นาที  

6

ครั้งที่ 2 | Part 6 42.16 นาที  

ครั้งที่ 3 (19 ธ.ค. 63) | โครงสร้างพืช+สืบพันธุ์ของพืชดอก+พันธุกรรม


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 3 | Part 1 30.00 นาที  

2

ครั้งที่ 3 | Part 2 30.00 นาที  

3

ครั้งที่ 3 | Part 3 30.00 นาที  

4

ครั้งที่ 3 | Part 4 19.49 นาที  

5

ครั้งที่ 3 | Part 5 30.00 นาที  

6

ครั้งที่ 3 | Part 6 30.00 นาที  

7

ครั้งที่ 3 | Part 7 24.41 นาที  

ครั้งที่ 4 | พันธุกรรม


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 4 | Part 1 30.02 นาที  

2

ครั้งที่ 4 | Part 2 30.02 นาที  

3

ครั้งที่ 4 | Part 3 23.24 นาที  

4

ครั้งที่ 4 | Part 4 30.02 นาที  

5

ครั้งที่ 4 | Part 5 19.58 นาที  

ครั้งที่ 5 | พันธุกรรม


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 5 | Part 1 30.02 นาที  

2

ครั้งที่ 5 | Part 2 30.02 นาที  

3

ครั้งที่ 5 | Part 3 30.02 นาที  

4

ครั้งที่ 5 | Part 4 37.21 นาที  

5

ครั้งที่ 5 | Part 5 30.02 นาที  

6

ครั้งที่ 5 | Part 6 30.02 นาที  

7

ครั้งที่ 5 | Part 7 20.23 นาที  

ครั้งที่ 6 | พันธุศาสตร์โมเลกุล


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.02 นาที  

2

Part 2 28.09 นาที  

3

Part 3 30.02 นาที  

4

Part 4 33.04 นาที  

ครั้งที่ 7 | พันธุศาสตร์โมเลกุล


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.02 นาที  

2

Part 2 30.02 นาที  

3

Part 3 17.40 นาที  

4

Part 4 30.02 นาที  

5

Part 5 32.18 นาที  

ครั้งที่ 8 | พันธุวิศวกรรม


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.02 นาที  

2

Part 2 30.02 นาที  

3

Part 3 22.20 นาที  

4

Part 4 30.02 นาที  

5

Part 5 30.02 นาที  

6

Part 6 23.37 นาที  

ครั้งที่ 9 | ระบบไหลเวียนเลือด


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.02 นาที  

2

Part 2 30.02 นาที  

3

Part 3 36.39 นาที  

4

Part 4 42.28 นาที  

ครั้งที่ 10 | ระบบหายใจ+ขับถ่าย+ต่อมไร้ท่อ


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.02 นาที  

2

Part 2 30.02 นาที  

3

Part 3 33.54 นาที  

4

Part 4 30.02 นาที  

5

Part 5 34.22 นาที  

ครั้งที่ 11 | ระบบนิเวศ


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.02 นาที  

2

Part 2 30.02 นาที  

3

Part 3 31.01 นาที  

ครั้งที่ 12 | ระบบประสาท+ระบบสืบพันธุ์


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.02 นาที  

2

Part 2 30.02 นาที  

3

Part 3 43.23 นาที  

4

Part 4 36.15 นาที  

ครั้งที่ 13 | เฉลย สามัญ 62 part 1


เวลา(นาที)

1

Part 1 30.02 นาที  

2

Part 2 30.02 นาที  

3

Part 3 35.05 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย