slider

ราคา

3,000

บาท

โดย สุชญา

เรียนได้

150

วัน

ได้รับสิทธิ์

40 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

19

บทเรียน

ความยาว VDO

10 ชั่วโมง 33 นาที

B1256 ห้องสด คอร์สโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เนื้อหา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท


สำหรับน้องที่เรียนคอร์สสดในการชดเชยและทบทวนเนื้อหา

รายละเอียดคอร์สเรียน

บท ระบบสืบพันธุ์ของพืชดอก


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 1 (18 พ.ค.) l Part 1 32.38 นาที  

2

ครั้งที่ 1 (18 พ.ค.) l Part 2 29.27 นาที  

3

ครั้งที่ 1 (18 พ.ค.) l Part 3 44.17 นาที  

4

ครั้งที่ 1 (18 พ.ค.) l Part 4 18.26 นาที  

5

ครั้งที่ 2 (25 พ.ค.) l Part 1 34.43 นาที  

6

ครั้งที่ 2 (25 พ.ค.) l Part 2 36.01 นาที  

7

ครั้งที่ 2 (25 พ.ค.) l Part 3 23.56 นาที  

8

ครั้งที่ 2 (25 พ.ค.) l Part 4 41.13 นาที  

9

ครั้งที่ 3 (1 มิ.ย.) l Part 1 31.24 นาที  

10

ครั้งที่ 3 (1 มิ.ย.) l Part 2 34.24 นาที  

11

ครั้งที่ 3 (1 มิ.ย.) l Part 3 35.15 นาที  

12

ครั้งที่ 3 (1 มิ.ย.) l Part 4 17.19 นาที  

13

ครั้งที่ 4 (8 มิ.ย.) l Part 1 39.11 นาที  

14

ครั้งที่ 4 (8 มิ.ย.) l Part 2 29.48 นาที  

15

ครั้งที่ 4 (8 มิ.ย.) l Part 3 29.17 นาที  

16

ครั้งที่ 4 (8 มิ.ย.) l Part 4 41.33 นาที  

โครงสร้าและหน้าที่ของพืชดอก


เวลา(นาที)

1

ครั้งที่ 1 (15 มิ.ย.) l Part 1 46.06 นาที  

2

ครั้งที่ 1 (15 มิ.ย.) l Part 2 31.42 นาที  

3

ครั้งที่ 1 (15 มิ.ย.) l Part 3 36.26 นาที  
Ch.1 Plant Structure.pdf
Ch.2 Photosynthesis.pdf
Ch.3 Transport and response.pdf
Ch.4 Reproduction of Flowering plant.pdf
Ch.5 Exercise.pdf
M.5 term 1 Complete.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย